Manifest Jongeren INC

Datum

9 november 2023

Voor ons, met ons: Jongeren met een chronische aandoening eisen een plek aan tafel

1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening of beperking willen net zo actief meedoen en meetellen als iedereen.

Het FNO-programma Jongeren INC heeft in vier jaar tijd daarom veel in gang gezet om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen voor én met jongeren met een chronische aandoening. Het programma presenteerde het manifest ‘Voor ons, met ons’, samen met JongPIT, tijdens het slotevent van Jongeren INC op 2 november in Amersfoort.

Op naar een maatschappij die jongeren ondersteunt wanneer nodig én kansen biedt om hun talenten te ontwikkelen en actief onderdeel te zijn van de samenleving. Een maatschappij waarin jongeren altijd betrokken zijn bij het vormgeven van beleid dat hun leven raakt. Een maatschappij gebaseerd op diversiteit en inclusie.