'Microdata-analyse Jongeren INC'

Microdata-analyse Jongeren INC

Omschrijving

Om voor jongeren met een chronische aandoening iets te veranderen wil het programma Jongeren INC weten welke ondersteuningsbehoefte deze jongeren in welke fase van hun leven precies hebben. De microdata-analyse van Significant APE is een zoektocht naar gegevens in landelijk beschikbare databestanden op verschillende thema’s zoals school, werk, sociale zekerheid, cultuur, sport, mobiliteit en zorg.

Doel

Via microdata-onderzoek wordt gekeken naar waar jongeren met een chronische aandoening problemen ervaren in het meedoen in de samenleving naar wens en vermogen. Met deze uitkomsten kan Jongeren INC gerichter drempels verlagen in bijvoorbeeld school, werk en zorg. In het onderzoek wordt ook gekeken of via microdata-analyse de (lange-termijn)effecten en resultaten van projecten kunnen worden gemeten. Dit geeft belangrijke informatie voor het veldonderzoek naar resultatenfinanciering van het programma.

Activiteitgegevens

Organisatie

Significant APE

Projectleider

Maartje Gielen

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO