'Microdata-analyse Jongeren INC'

Microdata-analyse Jongeren INC

Omschrijving

Jongeren INC wilde weten welke ondersteuningsbehoefte jongeren met een chronische aandoening in welke fase van hun leven precies hebben. De microdata-analyse van Significant APE was een zoektocht naar gegevens in landelijk beschikbare databestanden op verschillende thema’s zoals school, werk, sociale zekerheid, cultuur, sport, mobiliteit en zorg.

Doel

Via microdata-onderzoek werd gekeken naar waar jongeren met een chronische aandoening problemen ervaren in het meedoen naar wens en vermogen in de samenleving . Met de uitkomsten kan Jongeren INC gerichter drempels verlagen in bijvoorbeeld school, werk en zorg. In het onderzoek werd ook gekeken of via microdata-analyse de (lange-termijn)effecten en resultaten van projecten kunnen worden gemeten. Dit is belangrijke informatie voor het veldonderzoek naar resultatenfinanciering van het programma.

Activiteitgegevens

Organisatie

Significant APE

Projectleider

Maartje Gielen

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO