Programmalijnen

Met het programma Jongeren INC (looptijd 2020-2024, budget € 9 miljoen) gaan we partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. We doen dat via twee programmalijnen:

  • Perspectiefaanpak: voor individuele kansen en belemmeringen
  • Systeemaanpak: voor systeemdrempels

Daarnaast kent Jongeren INC twee veldopdrachten:

  • slimmer omgaan met data
  • haalbaarheidsonderzoek naar resultatenfonds voor na de programmaperiode

Leefgebieden

We hebben tevens een drietal aandachtsgebieden benoemd, de zogenaamde leefgebieden.

Programmacommissie

Laurentien van Oranje (voorzitter)
Oprichter en bestuurder diverse maatschappelijke organisaties

Wim Hoogendoorn
Secretaris-algemeen directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Femke van Zoggel
Projectleider JongPIT

Mariënne Verhoef
Bestuurder Levvel  Specialisten Jeugd en Gezin

Alice Schippers
Directeur-onderzoeker Disability Studies in Nederland

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over Jongeren INC kun je de programmatekst (pdf) downloaden:

Download de programmatekst (pdf)

Verandertheorie

Bekijk hier de verandertheorie van Jongeren INC:

Download de verandertheorie (pdf)

Calltekst Inclusief onderwijs

Download de calltekst van de call Inclusief onderwijs:

Calltekst Inclusief onderwijs (pdf)

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage van Jongeren INC:

Format Tussenrapportage thema werk en perspectiefaanpak (doc)

Format Tussenrapportage algemeen (doc)

Format Eindrapportage (doc).

Format begroting

Download hier het format begroting van Jongeren INC:

Format begroting 2020 (xlsx)

Format begroting 2021 (xlsx)

Logo Jongeren INC

Download hier het logo van Jongeren INC:

Logo Jongeren INC (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.