Programmalijnen

Met het programma Jongeren INC (looptijd 2020 t/m 2023, budget € 9 miljoen) gaan we partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. We doen dat met twee programmalijnen:

  • Perspectiefaanpak: voor individuele kansen en belemmeringen
  • Systeemaanpak: voor systeemdrempels

Daarnaast heeft Jongeren INC twee veldopdrachten:

  • slimmer omgaan met data
  • haalbaarheidsonderzoek naar resultatenfonds voor na de programmaperiode

Leefgebieden

We hebben een drietal aandachtsgebieden, de zogenaamde leefgebieden.

Programmacommissie

Laurentien van Oranje (voorzitter)
Oprichter en bestuurder diverse maatschappelijke organisaties

Wim Hoogendoorn
Hoofddirecteur Personeel Ministerie van Defensie

Maaike Schrijver
Teamlid JongPIT

Mariënne Verhoef
Bestuurder Levvel  Specialisten Jeugd en Gezin

Alice Schippers
Directeur-onderzoeker Disability Studies in Nederland

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over Jongeren INC kun je de programmatekst downloaden:

Download de programmatekst (pdf)

Verandertheorie

Bekijk hier de verandertheorie van Jongeren INC:

Download de verandertheorie (pdf)

Format begroting

Download hier het format begroting van Jongeren INC:

Format begroting 2020 (xlsx)

Format begroting 2021 (xlsx)

Logo Jongeren INC

Download hier het logo van Jongeren INC:

Logo Jongeren INC (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.

Andere fondsen

Past jouw project niet binnen de kaders van Jongeren INC? We verwijzen je graag door naar andere fondsen.