Agis Innovatiefonds

‘Zelf de regie over je leven en gezondheid hebben, is een groot goed. Maar dat is niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend. Zeker niet voor mensen die kwetsbaar zijn of een chronische aandoening hebben. Voor deze groep zetten wij ons bij het Agis Innovatiefonds graag in. En dan met name voor datgene dat mensen helpt om zich gezonder te voelen en onafhankelijker te kunnen zijn.’

Eleven Floawers Foundation

‘Samen leven doe je niet alleen. Dat doe je met anderen. En samen leven moet je leren. Soms kun je samen leven zien of horen. Samen leven schept ook verantwoordelijkheden. De Eleven Floawers Foundation is betrokken bij projecten die samen leven bevorderen en verbeteren.’

Goldschmeding Foundation

‘De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusiviteit, Circulaire Economie en Menswaardige Economie.’

Oranje Fonds

‘Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.’

Start Foundation

‘Start Foundation is een maatschappelijk ontwikkelaar die altijd ruimte voor verbetering ziet, en die ruimte omzet in concrete actie richting werk. Bij alles wat Start Foundation doet, kijken we kritisch wat we toevoegen en op welke manier we de meeste impact maken op de arbeidsmarkt. Om zo veel mogelijk impact te hebben, kiest Start Foundation steeds een aantal speerpunten op de arbeidsmarkt waar we ons op richten.’