'Inclusiever onderwijs'

Spoorzoeken, stappen zetten en resultaten boeken

Omschrijving

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) voert in samenwerking met het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs een startonderzoek uit naar inclusiever onderwijs in Nederland. Het onderzoek richt zich op de aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland en betrekt daarbij scholen in het primair en voortgezet onderwijs die inclusiever onderwijs al praktiseren of voorbereiden.

Het onderzoek biedt ook een fundament om de ontwikkeling en resultaten in de tijd te volgen en ondersteuningsbehoeften van scholen en andere zaken op het spoor te komen die aandacht behoeven tijdens de uitvoering van het ondersteuningsprogramma, op inhoudelijk, organisatorisch, procesmatig, beleidsmatig en bestuurlijk niveau.

Daarnaast wordt beschrijvend onderzoek uitgevoerd bij samenwerkingsverbanden en scholen naar de startsituatie van inclusiever onderwijs in een aantal geselecteerde regio’s. Van iedere regio zal een actueel portret gemaakt worden met kernpunten van de stand van zaken en vraagstukken die aandacht behoeven bij vervolgactiviteiten en de doorontwikkeling.

Doel

Doel van de beschrijvingen is het verzamelen van aansprekende praktijkinitiatieven,
werkzame factoren en randvoorwaarden die inclusiever onderwijs ondersteunen en nodig zijn om deze ontwikkeling te verbreden naar andere scholen, en factoren en lokale/regionale beleidsvoering die inclusiever onderwijs kunnen tegenwerken of juist stimuleren.

Met de bevindingen zullen in samenwerking met het platform Naar Inclusiever Onderwijs en daarbij aangesloten organisaties aanbevelingen worden gedaan voor vervolgactiviteiten die gericht zijn op ondersteuning, kwaliteitsontwikkeling en duurzame implementatie van huidige praktijkinitiatieven en verbreding en verankering van inclusiever onderwijs in Nederland.

Activiteitgegevens

Organisatie

Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

Projectleider

Prof. Dolf van Veen

Telefoonnummer

06 - 33 34 89 26

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO