'Breaking Barriers'

Breaking Barriers, maatwerk en inclusie op school als kinderrecht

Omschrijving

Het oude Jongerenpanel ZeP van FNO en Defence for Children waren het erover eens dat het recht op inclusief onderwijs nog onvoldoende gewaarborgd wordt. Zo ontbreekt het binnen het huidige systeem van primair, voortgezet en vervolgonderwijs nog vaak aan maatwerk en daardoor ook aan inclusie.

Daarom deden we onderzoek naar en stelden we een publicatie op over belemmeringen en mogelijkheden voor het recht op maatwerk en inclusie op school. Om dit te illustreren werden vijf portretten van kinderen en jongeren uit het panel en daarbuiten en goede voorbeelden van geboden maatwerk en inclusie uit het onderwijsveld toegevoegd. Deze stonden zowel in de publicatie als in het lobbytraject en de campagne centraal.

Het ging in dit project om kinderen en jongeren met verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en beperkingen en/of aandoeningen.

Doel

Ons doel was dat belemmeringen én mogelijkheden voor maatwerk en inclusie in het onderwijs bekend werden en dat maatwerk en inclusie op school gezien werden als een recht, benaderd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag en VN-Mensenrechtenverdrag Handicap.

Resultaten

We maakten stakeholders in onderwijs, beleid en politiek bewust van de aanpassingen die nodig zijn om de barrières die jongeren ervaren weg te kunnen nemen. Scholen committeerden zich dankzij onze campagne aan het recht op inclusief onderwijs.

Activiteitgegevens

Organisatie

Defence for Children

Projectleider

Timo Veldman

Telefoonnummer

071 - 51 60 980

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO