'Breaking Barriers, maatwerk en inclusie op school als kinderrecht'

Breaking Barriers, maatwerk en inclusie op school als kinderrecht

Omschrijving

Het Jongerenpanel ZeP van FNO en Defence for Children zijn het erover eens dat het recht op inclusief onderwijs nog onvoldoende gewaarborgd wordt. Zo ontbreekt het binnen het huidige systeem van primair, voortgezet en vervolgonderwijs nog vaak aan maatwerk en daardoor ook aan inclusie. Daarom doen we onderzoek naar en stellen we een publicatie op over belemmeringen en mogelijkheden voor het recht op maatwerk en inclusie op school. Om dit te illustreren worden vijf portretten van kinderen en jongeren uit het panel en daarbuiten toegevoegd en goede voorbeelden van geboden maatwerk en inclusie uit het onderwijsveld. Deze staan zowel in de publicatie als in het lobbytraject en de campagne centraal. Het gaat in dit project om kinderen en jongeren met verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en beperkingen en /of aandoeningen.

Doel

Ons doel is dat belemmeringen én mogelijkheden voor maatwerk en inclusie in het onderwijs bekend zijn en dat maatwerk en inclusie op school gezien worden als een recht, benaderd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag en VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. We maken stakeholders in onderwijs, beleid en politiek bewust van de aanpassingen die nodig zijn om de barrières die jongeren ervaren weg te kunnen nemen. Scholen committeren zich dankzij onze campagne aan het recht op inclusief onderwijs.

Activiteitgegevens

Organisatie

Defence for Children

Projectleider

Timo Veldman

Telefoonnummer

0715160980

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO