'Hink, stap, sprong'

Hink, stap, sprong

Omschrijving

Inclusief onderwijs gaat over toegankelijkheid, participatie en prestaties voor álle leerlingen op reguliere scholen. Ook voor jongeren met een chronische aandoening die behoefte hebben aan extra ondersteuning en speciale onderwijszorg.

De ontwikkeling van inclusief onderwijs in Nederland verdient een krachtige impuls. Het project Hink, stap, sprong werkt daaraan. Er wordt gebruikgemaakt van de bevindingen uit het startonderzoek naar inclusieve scholen in Nederland dat het NCOJ voor FNO uitvoert vanuit het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

Doel

Jongeren INC wil samen met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs een kwaliteitsimpuls en versnelling realiseren in de ontwikkeling van inclusieve scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt komende jaren een duurzaam platform neergezet dat na afloop van het programma Jongeren INC blijvend kan werken aan de missie.

Het platform heeft een dekkend bereik onder scholen via de onderwijsorganisaties en hun scholennetwerk. Via agendering, het verspreiden van praktijkvoorbeelden en professionalisering in de netwerken worden scholen ondersteund bij het spoorzoeken en het zetten van stappen.

Initiatiefnemers van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs zijn VOS-ABB, Verus en het NCOJ. Er wordt nauw samengewerkt met jongeren via JongPIT.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

VOS/ABB

Projectleider

Hans Teegelbeckers

Telefoonnummer

06 - 51 60 32 09

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO