'Inclusief onderwijs als kinderrecht'

Inclusief onderwijs als kinderrecht

Omschrijving

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs is opgezet om basis- én middelbare scholen nu en in de toekomst te ondersteunen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Jongeren INC steunt de komende jaren het Platform, JongPIT en samenwerkingspartner Defence for Children om samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en leerlingen te helpen bij het realiseren van inclusief onderwijs. We willen een platform creëren dat deze ondersteuning ook na de programmaperiode kan blijven bieden.

Als een van de samenwerkingspartners om inclusief onderwijs te realiseren voert Defence for Children de volgende activiteiten uit in het project ‘Inclusief onderwijs als kinderrecht’:

  • De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children wordt verder opengesteld voor vragen van scholen, onderwijsorganisaties, onderwijsverenigingen en samenwerkingsverbanden over (inclusief) onderwijs.
  • Defence for Children verzorgt een kinderrechtenrubriek op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. In deze rubriek schetst de organisatie het internationaal (kinderrechten)kader, wordt vanuit kinderrechtelijk perspectief ingegaan op systeemknelpunten en oplossingen, laat Defence for Children ontwikkelingen zien op het gebied van inclusief onderwijs en inspireert de kinderrechtenorganisatie basisscholen en voortgezet onderwijs om met inclusief onderwijs aan de slag te gaan.
  • De goede voorbeelden, kennis en methodieken die zijn verzameld op het platform In1school worden geborgd op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs en de website van Defence for Children. In1school wil professionals inspireren om inclusief onderwijs te omarmen met een deskundig en inspirerend platform. De website geeft ook inzicht in de pioniers op het gebied van inclusief onderwijs.

Doel

Elk kind heeft recht op onderwijs dat gebaseerd is op gelijke kansen. Kinderen dienen in een inclusief onderwijssysteem de ondersteuning te ontvangen die zij nodig hebben om effectief te kunnen deelnemen. Voor veel kinderen met een chronische aandoening is dit nog niet vanzelfsprekend.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children draagt met het project ‘Inclusief onderwijs als kinderrecht’ bij aan de realisatie van een inclusief onderwijssysteem. Defence for Children pleit sinds 2017 voor één inclusief onderwijssysteem waarin alle kinderen samen naar school gaan. De kinderrechtenorganisatie werkt vanuit een internationaal- en Europees rechtelijk kader met daarbinnen een focus op het VN-kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag Handicap.

Wil je weten wat Jongeren INC nog meer doet om inclusief onderwijs te realiseren?

Activiteitgegevens

Organisatie

Defence for Children

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO