'Perspectiefaanpak'

Perspectiefaanpak

Omschrijving

Jongeren met een chronische aandoening lopen in hun leven tegen systeemdrempels aan op diverse essentiële gebieden. In werk, wonen, inkomen en onderwijs bijvoorbeeld. Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) helpt mee dat te veranderen.

De verandering die het IPW voorstaat vertrekt vanuit oplossingen. In het eerste jaar van dit driejarige project maakten dertig jongeren samen met het IPW hun eigen perspectiefplan. Het IPW ging vervolgens met hen op pad door onze samenleving om hun eigen plan op hun eigen manier gerealiseerd te krijgen. Door vanuit de oplossingen van de jongeren zelf te werken leerden we wat maatwerk inhoudt en wat jongeren zelf en samen kunnen.

Maar we leerden ook wat ze niet kunnen, waar ze professionele hulp bij nodig hebben en hoe die hulp georganiseerd is. We identificeerden systeemdrempels die ervoor zorgen dat een aantal van deze jongeren niet goed worden geholpen, waardoor de realisatie van hun eigen perspectief niet vanzelfsprekend is.

De komende twee jaar gaat het IPW door met het maken van perspectiefplannen voor en met jongeren. Doel hierbij is om deze jongeren uiteindelijk in staat te stellen zelf hun eigen plan te maken. Daarnaast pakken we ook de systeemdrempels aan. Dit doen we door zes van deze drempels te identificeren, analyseren, en er vervolgens een oplossing voor te ontwerpen. Dit doen we samen met de organisaties die kunnen bijdragen aan de implementatie van deze oplossing.

Doel

De kwaliteit en toekomst van onze inclusieve samenleving staan of vallen bij hoe we maatwerk garanderen voor hen die dat nodig hebben. Dat is goed voor jongeren met een chronische aandoening en goed voor de solidariteit in de samenleving. In de Perspectiefaanpak streeft het IPW ernaar om dat te laten zien. Vanuit het perspectief van jongeren zelf en met maximale participatie van deze jongeren.

Activiteitgegevens

Organisatie

Instituut voor Publieke Waarden

Projectleider

Eelke Blokker

Telefoonnummer

06 - 121 418 03

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO