'Resultatenfonds Jongeren INC'

Resultatenfonds Jongeren INC

Omschrijving

Jongeren INC richt zich op systeemveranderingen waarmee knelpunten voor jongeren met een chronische aandoening aangepakt kunnen worden. Het programma focust op het realiseren van duurzame en kwantificeerbare langetermijneffecten voor deze doelgroep.

FNO realiseert zich dat ze deze veranderingen niet alleen tot stand kan brengen. Ze kunnen alleen gerealiseerd worden als:

  • er unieke samenwerkingsverbanden ontstaan tussen overheid, filantropie en het bedrijfsleven;
  • er duurzame financieringsmodellen voor bewezen interventies worden ontwikkeld;
  • er voldoende duurzame middelen beschikbaar zijn om deze interventies op te schalen.

Om een onomkeerbare beweging te organiseren is het bovendien van belang dat de effecten van het programma Jongeren INC op termijn geborgd worden. FNO onderzoekt momenteel op welke wijze een resultatenfonds hieraan kan bijdragen. Social Finance NL voert de haalbaarheidsstudie voor dit resultatenfonds uit.

Een resultatenfonds is een fonds dat meerdere projecten kan financieren op basis van resultatenafspraken (zoals Social Impact Bonds en pay-for-success-contracten). Het resultatenfonds betaalt pas uit als vooraf vastgestelde resultaten zijn behaald. Het kan voorkomen dat de uitvoerders (bijvoorbeeld sociaal ondernemer of goed doel) werkkapitaal nodig hebben en niet in staat zijn om het risico zelf te dragen. In dit geval kunnen (maatschappelijke) investeerders het werkkapitaal verschaffen.

Doel

Het doel van het project Resultatenfonds Jongeren INC is om het systeem in Nederland zo in te richten dat jongeren met een chronische aandoening op alle leefgebieden volwaardig mee kunnen doen.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Social Finance NL

Projectleider

Ruben Koekoek

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO