'Jong geleerd'

Een inclusief actieonderzoek naar het programma Jongeren INC

Omschrijving

Het programma Jongeren INC wordt gedreven door de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. In dit actieonderzoek gaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool van Rotterdam samen met jongeren en andere belanghebbenden gemaakte keuzes in het programma strategisch aanscherpen en werkzame elementen beschrijven voor toekomstige aanpakken.

We leren met elkaar door te:

  1. Observeren: wat gebeurt er allemaal in het programma en in de levens van jongeren?
  2. Denken: wat valt daarin op en wat vinden we daarvan?
  3. Doen: hoe kunnen deze nieuwe inzichten toegepast worden in het programma?
  4. Evalueren: hoe werkt dit uit en welke nieuwe vragen roept dit op?

In al deze fasen worden creatieve werkvormen ingezet en wordt steeds samengewerkt met jongeren (onder wie studentonderzoekers) met een chronische aandoening.

In jaar 1 staat ‘aansluiten’ centraal: hoe willen alle betrokkenen bij Jongeren INC met en van elkaar leren? Hoe kan het programma steeds aansluiten bij de zorgen, wensen en behoeften van jongeren met een chronische aandoening?

In jaar 2 focussen we op ‘verbinden’: het verbinden van verschillende initiatieven en ambities binnen het programma en het verbinden van leefwerelden van jongeren en systeemwerelden, die meedoen kunnen faciliteren, maar ook belemmeren.

In jaar 3 ligt extra nadruk op het ‘borgen’ van de werkzame elementen van het programma.

Doel

Het inclusief actieonderzoek draagt eraan bij dat jongeren en andere belanghebbenden van Jongeren INC gedurende het programma:

  • leren van elkaar en van ingezette activiteiten en strategische keuzes die worden gemaakt;
  • jaarlijks reflecteren op de tussentijdse bevindingen en deze uitwisselen;
  • onderbouwde en gezamenlijk gedragen beslissingen nemen voor het bijsturen van het programma, het inclusief actieonderzoek of de afstemming tussen de perspectief- en systeemaanpak;
  • inzichten verkrijgen voor het borgen van overkoepelende lessen en werkzame elementen van de verschillende programmaonderdelen;
  • een duurzame alliantie vormen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Hogeschool van Rotterdam

Projectleider

Lineke van Hal

Telefoonnummer

06 - 29 35 65 12

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO