'Verkenning psychosociale ondersteuning'

Verkenning psychosociale ondersteuning voor jongeren met een chronische aandoening

Omschrijving

iresearch voert een verkenning uit naar wat er op dit moment in Nederland gebeurt op het gebied van psychosociale ondersteuning voor jongeren met een chronische aandoening. Een van de knelpunten is: ‘Er moet meer aandacht komen voor de psychologische begeleiding van jongeren die dat nodig hebben ten aanzien van de sociaal-emotionele gevolgen van hun chronische aandoening. Dit kan bij de diagnose zijn, maar ook later in het proces.’

In verschillende gesprekken met de koplopers op dit thema in Nederland, verkent iresearch welke initiatieven er zijn om jongeren met een chronische aandoening psychosociale ondersteuning te bieden. Hierbij richt de organisatie zich op álle jongeren met een chronische aandoening. Er wordt onder andere verkend of er ook aandacht is voor de omgeving van jongeren en of bestaande initiatieven breder toepasbaar zijn.

Doel

Het doel van deze verkenning is te achterhalen op welke manier er in Nederland al psychosociale ondersteuning aan jongeren wordt geboden en wat de meest recente en relevante ontwikkelingen zijn op dit gebied. De resultaten van de verkenning zullen leiden tot een advies aan FNO om meer gericht invulling te kunnen geven aan dit thema binnen het programma Jongeren INC.

Activiteitgegevens

Organisatie

iresearch

Projectleider

Marije Stoelinga

Telefoonnummer

06 - 21 27 03 59

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO