Nieuws Meer Veerkracht, Langer Thuis Houd mij op de hoogte

22 nieuwe projecten voor Meer Veerkracht, Langer Thuis

7 februari 2017 Vanaf februari verwelkomt Meer Veerkracht, Langer Thuis 22 nieuwe projecten. De projecten zijn erop gericht om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en hun sociale netwerk te vergroten. Deze toegekende projecten van call 5 worden toegevoegd aan de 77 lopende projecten die door Meer Veerkracht, Langer Thuis worden gesteund.

Callteksten extra Calls ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ nu beschikbaar

21 december 2016 De callteksten voor de twee extra calls die Meer Veerkracht, Langer Thuis per 1 februari 2017 opent, zijn nu beschikbaar. Via deze link komt u op de pagina waar de teksten voor beide calls te downloaden zijn. Het gaat om één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen. Ook dit keer dienen projecten gericht te zijn op één van de twee thema’s van Meer Veerkracht, Langer Thuis: Meedoen en Bewegen. Beide calls staan tegelijkertijd open, er kunnen tot 22 maart 2017 projecten ingediend worden. In de callteksten leest u waar projectaanvragen aan moeten voldoen. Ter voorbereiding op uw aanvraag kunt u zich inschrijven voor een tweetal bijeenkomsten, op 10 januari in de middag over de call voor ouderen in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden en op 11 januari in de ochtend over de call voor migranten ouderen.

Vooraankondiging 2 extra calls Meer Veerkracht, Langer Thuis

13 december 2016 Per 1 februari 2017 openen we twee extra calls voor ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’: één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen. Het programma duurde oorspronkelijk 3 jaar (2015 tot 2017) met vijf calls voor projecten. Er zijn ruim 90 projecten toegekend. Oudere migranten en ouderen woonachtig in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden zijn echter ondervertegenwoordigd in het bereik van de projecten. Daarom verlengen we het programma met een jaar (tot en met 2018) en stellen we in totaal  2,2 miljoen beschikbaar voor projecten die zich richten op één van deze twee groepen ouderen.

Gelders Platform Studiekringen van en voor Ouderen wordt Studiekringen50plus en gaat landelijk.

23 september 2016 Een Studiekring houdt de hersenen actief en de geest jong. Op 22 september tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van het Gelders Platform Studiekringen neemt het Gelders platform de stap van het Gelderse naar een landelijk Platform Studiekringenvoor 50 plus. In Gelderland zijn ruim 30 studiekringen actief. Met financiële en inhoudelijk ondersteuning van FNO, Spectrum, partner met elan en Rijnbrink, gaat het Platform Studiekringen50plus Nederland veroveren en haar bekendheid vergroten.

Laatste Ronde! Call 5 Meer Veerkracht, Langer Thuis opent op 15 augustus

23 augustus 2016 De Calltekst van Call 5 is beschikbaar! Vanaf 15 augustus tot 10 oktober is de 5e Call voor Meer Veerkracht, Langer Thuis geopend. We zoeken projecten die zelfstandig wonende alleenstaande ouderen de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk mobiel, fysiek fit en sociaal actief te blijven. Er is daarbij ruimte om een aanvraag te doen voor vernieuwende projecten (max € 50.000) én om een aanvraag in te dienen voor het breed beschikbaar maken van bestaande succesvolle aanpakken (max € 100.000). Voorwaarde is dat deze projecten direct gericht zijn op meer bewegen, meer mobiliteit, meer sociaal contact en activiteit bij alleenstaande zelfstandig wonende ouderen (65+) met een beperking.

Project Oefen je Vitaal! start met opleiden trainers

23 augustus 2016 Oefen je Vitaal!, een van de projecten van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’, begint steeds meer vorm te krijgen. De werving van trainers die vanaf dit najaar beweegcursussen aan ouderen gaan geven is in volle gang. De trainers krijgen half augustus een training waarmee ze vervolgens aan de slag gaan. Oefen je Vitaal! is een initiatief van ouderenorganisaties PCOB en Unie KBO en van Radboudumc. Het project wordt gefinancierd door FNO en ZonMW.