Fun Forest eerste partner Impact door Groei

Datum

14 april 2023

Fun Forest tekent als eerste voor een lening bij Impact door Groei

Impactonderneming Fun Forest en FNO-programma Impact door Groei hebben als gezamenlijk doel dat alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland optimaal, naar wens en vermogen, kunnen meedoen in de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen wil Impact door Groei de groeikansen van Fun Forest zo groot mogelijk maken.

Daarom heeft Fun Forest op 3 april als eerste impactondernemer een samenwerkingsovereenkomst getekend met Impact door Groei!

Een impactonderneming is een bedrijf met een maatschappelijke missie. Het bestaat niet om winst te maken, maar om (mét die winst) impact te maken. Ondernemingen die mensen in een kwetsbare situatie helpen en hiermee bijdragen aan een inclusieve samenleving zijn de organisaties waarmee Impact door Groei samenwerkt.

‘De kennis en ervaring van Fun Forest en en hun intrinsieke motivatie om de wereld beter te maken, zijn voor ons van onschatbare waarde. Ik ben er trots op dat we samen op avontuur gaan!’

Marco Florijn, programmaleider Impact door Groei

Meer Fun Forest, meer impact

Fun Forest biedt opleidingen en betaald werk in de buitensport. Met klimmen, het aangaan van uitdagingen en het overwinnen van angsten verbindt de organisatie jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met de maatschappij en met zichzelf. Mooi meegenomen is dat gezinnen en bedrijven in de klimparken van Fun Forest iets gezamenlijks doen en op een actieve manier de natuur ontdekken.

Fun Forest wil de komende jaren nog meer leer- en werktrajecten, stages en betaald werk bieden. Met nieuwe locaties en een schaalvergroting van de kliminterventies worden meer dan 14.000 jongeren bereikt en bieden we in 5 jaar tijd 775 trajecten naar werk of opleiding. Daarnaast ontwikkelt Fun Forest de Fun Forest Academy met nieuwe hybride leervormen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Impact door Groei en Fun Forest verkennen samen hoe de organisatie met de lening van Impact door Groei zoveel mogelijk impact kan maken in het belang van jongeren, en welke uitdagingen er zijn om groei te realiseren.

‘De samenwerking met Impact door Groei betekent dat Fun Forest kansen kan verzilveren die direct leiden tot meer impact voor jongeren in heel Nederland. Het vertrouwen in onze organisatie is een compliment voor het hele team dat al jaren bouwt aan een cultuur waarin iedereen zich gezien voelt en op eigen kracht aan zijn of haar groei kan werken.’

David Balhuizen, directeur en partner Fun Forest

Systeemdrempels aanpakken

Impact door Groei werkt aan het oplossen van knelpunten in het systeem, zodat impactondernemingen veel meer mogelijkheden krijgen om te groeien. Ons doel is dat banken en overheid een andere houding aannemen tegenover impactondernemingen en dat noodzakelijke verbeteringen in wetgeving en beleid worden ingevoerd. Inzichten die we samen met Fun Forest en andere toekomstige partners opdoen, benutten we om de systeemdrempels aan te pakken.