Presentatie Transitieagenda impactondernemingen

Datum

12 oktober 2023

Presentatie Transitieagenda impactondernemingen

Impact door Groei presenteerde, in samenwerking met Social Enterprise NL, op 9 oktober in het voorprogramma van het Social Enterprise World Forum haar Transitieagenda impactondernemingen.

In de Transitieagenda stippelen we de route uit naar ons doel: ‘Door de groei van impactondernemingen te stimuleren, kunnen alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland optimaal, naar wens en vermogen, meedoen in de samenleving.’

Impactondernemingen zijn bedrijven met een maatschappelijke missie. Ze bestaan niet alleen om winst te maken, maar om (mét die winst) impact te maken. Met Impact door Groei, een programma van FNO, werken we aan een ecosysteem waarin impactondernemingen kunnen opschalen. Want groei zorgt ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie ondersteuning krijgen en dat er sneller een meer duurzame wereld ontstaat.

Duurzame systeemverbeteringen

Groei is voor impactondernemingen nu nog niet vanzelfsprekend en er zijn veel barrières. Impact door Groei en Social Enterprise NL werken de komende jaren daarom samen aan duurzame systeemverbeteringen. Daarnaast laten we als programma zien dat financieren van impactondernemingen werkt, door leningen te verstrekken aan impactondernemingen in de doorgroeifase.

Focus op drie thema’s

In onze Transitieagenda richten we ons op drie thema’s:

  • Publieke inkoop: zet maatschappelijke waarde centraal in alle overheidsinkopen. Hierdoor krijgen impactondernemingen een stevigere positie bij aanbestedingen.
  • Toegang tot financiering: koppel de leningsvoorwaarden van banken aan maatschappelijke waarde, zodat leningen toegankelijker worden voor impactondernemingen.
  • ESG: benut de kansen van Environment, Social en Governance criteria. Deze criteria liggen aan de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Impactondernemingen zijn een voorbeeld voor álle ondernemingen hoe zij duurzaam en sociaal-maatschappelijk kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Voortdurende verrijking

We verrijken de Transitieagenda de komende twintig jaar voortdurend, naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij en nieuwe inzichten. We verwelkomen daartoe ieders inbreng van harte. Al tijdens de presentatie gaf Prof. dr. ir. Jan Rotmans, op ons verzoek, in zijn inspirerende keynote zijn mening over het document. Met zijn vele waardevolle aanbevelingen en verbeterpunten (zelfs de naam van de agenda is inmiddels veranderd) tillen we de Transitieagenda naar een hoger niveau.

Deel jouw inzichten

Ook alle aanwezigen werden uitgenodigd hun gedachten, kennis en vragen met ons te delen. Aanwezige impactondernemers, overheden, fondsen, en vele andere betrokkenen hebben tijdens en na de presentatie met enthousiasme bijgedragen aan de agenda en belangrijke punten aangedragen. Heb jij hier, als lezer van dit bericht, ook interesse in, dan nodigen wij je uit onze Transitieagenda te bekijken en jouw inzichten met ons te delen.