Nieuws Klein Geluk Houd mij op de hoogte

Klein Geluk financiert 25 nieuwe projecten

27 april 2016 Het programma Klein Geluk van FNO verleent naar aanleiding van de vijfde subsidieronde financiële steun aan 25 projecten. De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 25 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van bijna 6.000 zorgbehoevenden in Nederland. Met de 25 toekenningen komt het totaal aan gesubsidieerde projecten door Klein Geluk op 112. De organisaties die in de zesde subsidieronde (sluitingsdatum 21 april) een project hebben aangevraagd ontvangen begin juli bericht.

Klein Geluk geeft kansen voor talent!

4 april 2016 Het programma Klein Geluk van FNO heeft op 24 maart 2016 de tweede subsidieronde die is gericht op de talentontwikkeling van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte geopend. De subsidieaanvragen kunnen tot 21 april 15.00 uur worden ingediend door maatschappelijk werkenden en BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Klein Geluk opent nieuwe subsidieronde voor organisaties

7 januari 2016 Van 1 januari tot en met 28 januari 2016 kunnen organisaties bij FNO een subsidieaanvraag indienen, voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Klein Geluk stoomt verder!

14 juli 2015 Vanaf één augustus 2015 kunnen individuen een maand lang een aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van hun talentontwikkeling indienen bij FNO. Het thema dat bij deze oproep centraal staat is ‘Talent ontwikkeling’.

Klein Geluk is populair!

4 mei 2015 In de eerste call van Klein Geluk zijn maar liefst 73 subsidieaanvragen ingediend. Hierbij een greep uit de 25 subsidieaanvragen die wij met het beschikbare budget van het programma hebben kunnen honoreren. Met name de vraag vanuit de doelgroep kwam in deze aanvragen duidelijk naar voren.

Bekende en nieuwe gezichten bij het team van FNO

24 april 2015 Per 1 april zijn een aantal mensen veranderd van rol of plek bij FNO. Op onze site kunt u altijd de juiste functionaris en diens contactgegevens terug vinden (organisatie).