Meer aandacht voor duurzame financiële gezondheid

Of het nu gaat om de mentale gezondheid van jongvolwassenen of om gezinnen die door armoede in een kwetsbare situatie terechtkomen… Onze programma’s hebben dan elk andere aandachtsgebieden; er zijn veel grote gemene delers. Een daarvan is bestaanszekerheid.

Want bestaansónzekerheid ligt (mede) aan de basis van veel problemen. Het draagt bij aan de psychische kwetsbaarheid van veel jongeren, bijvoorbeeld doordat ze geen eigen woonplek hebben. En gezinnen met schulden en andere geldproblemen hebben vaak grote zorgen over hun toekomst, wat leidt tot een minder goede gezondheid, mentaal en fysiek.

Financiële gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat financiële problemen, geldstress en gezondheid op elkaar ingrijpen. Er is daarom meer aandacht nodig voor duurzame financiële gezondheid.

Een methode om bestaanszekerheid te vergroten is om simpelweg inkomens te vergroten. Maar zo simpel is dat in de praktijk helaas niet… ‘Gewoon geld geven’ aan mensen is nou eenmaal een kostbare investering en bovendien zijn er allerlei wettelijke kaders waar je tegenaan loopt.

Toch werkt FNO graag samen met organisaties die pionieren op het vlak van bestaanszekerheid door het geven van geld, zoals het Bouwdepot. Hier krijgen thuisloze jongeren een jaar lang een vast inkomen, gebaseerd op vertrouwen, om zelf te bouwen aan hun toekomst. Dit blijkt heel effectief en uiteindelijk ook heel kostenefficiënt.

Of Collectief Kapitaal dat collectieven opzet waarin mensen samenkomen en met elkaar delen wat ze kunnen: geld, maar ook hun netwerk, ideeën, arbeid, zorg of tijd.

Of Gewoon geld geven van Kansfonds, waarin kennis wordt ontwikkeld over het effect van geld geven op de ervaren gezondheid van gezinnen en hoe we dat in beleid kunnen vormgeven.

Mensen om wie het gaat

Zijn er ook andere manieren om meer bestaanszekerheid te creëren? Jazeker! Het uitgangspunt van goede hulp is volgens ons: vertrouwen geven en de behoefte van de mensen om wie het gaat als leidraad gebruiken. De stem van de mensen zelf zou daarom altijd centraal moeten staan bij het ontwikkelen van interventies en beleid.

Binnen onze eigen organisatie hebben we daarom een Gezinspanel, dat bestaat uit mensen die weten hoe het is om armoede en geldstress te ervaren, en een panel van jongvolwassenen met een (verhoogd risico op) psychische kwetsbaarheid: Team GeestKracht.

De horizon

Effectieve interventies ontwikkelen en ondersteunen én duurzame systeemverandering realiseren, samen met de mensen om wie het gaat. Alle projecten waarmee wij samenwerken zijn onze reisgenoten op deze weg van impact. Aan de horizon heeft iedereen in Nederland blijvend betere kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Dat is waarvoor FNO bestaat.