Verhalen van Samen Kansrijk en Gezond

Veel mensen hebben geen idee hoe het is om in armoede te leven. Wat voor impact het heeft op je leven en wat het kan doen met je gezondheid. Samen Kansrijk en Gezond luistert daarom naar de verhalen van mensen die hier ervaring mee hebben. Wat hebben zij nodig? Verhalen over leven in armoede, gezondheidsverschillen en hoe we samen werken aan verbetering.

Het verhaal van Sanne

Sanne wil dat er meer aandacht komt voor gezinnen die in armoede leven en voor het werken met ervaringsdeskundigen. ‘En niet alleen vasthouden aan regeltjes. Er kan ook wel eens gekeken worden naar: hé, hoe gaat het met mensen?’

Created with Sketch.

Het verhaal van Risma

Risma begon in coronatijd haar eigen voedselbank. Met haar team van vrijwilligers helpt ze nu elke week 150 gezinnen. ‘Mensen die op kantoor werken zien niet wat buiten gebeurt. Dan zeg ik: “Kom een keer meewerken.”‘

Created with Sketch.

Het verhaal van Imre

Imre groeide op in armoede. ‘De jaren die ik en mijn moeder hebben meegemaakt, gun ik niemand. Die mensen wil ik helpen.’ Imre versterkt ons Gezinspanel met de ervaringen die hij opdeed als kind.

Created with Sketch.

Het verhaal van Astrid

‘Generatiearmoede vind ik iets anders dan “nieuwe armoede”. Daar zie je dat mensen een bepaalde basis hebben, vaardigheden hebben meegekregen, zoals goed onderwijs en kunnen sparen. Ik kom echt uit een dysfunctioneel gezin.’

Created with Sketch.

Het verhaal van Mohamed

‘Mijn studieachtergrond in Somalië was economie. Nu ben ik maatschappelijk werker. Ik vind het fijn om iets terug te doen voor de maatschappij. Als Gezinspanel vertegenwoordigen we onze medemensen. We bundelen onze krachten om samen iets te kunnen verbeteren.’

Created with Sketch.

Het verhaal van Lisette

‘Ik heb wel gedacht: wie wil mijn verhaal horen? Ik ben niet in armoede opgegroeid, ben nooit dakloos geweest en heb nooit honger gehad. Dat ik hier een denkfout maakte, daar ben ik inmiddels wel achter. Ellende vergelijken, dat kan eigenlijk niet. Ieders situatie is uniek. En dat is waar ik aandacht voor wil.’

Created with Sketch.

Het verhaal van Eline

‘Ik was geen probleemkind voor de buitenwereld. Dat ik zwaar depressief was, had niemand door.’ Het dieptepunt in Eline’s leven was het startpunt van haar herstel. Nu wil ze eraan bijdragen dat mensen in kwetsbare posities niet hoeven meemaken wat zij heeft meegemaakt.

Created with Sketch.

Meer over het Gezinspanel?

Impact vergroten: Tips en inzichten over hoe je dit doet

Bij grote en complexe maatschappelijke opgaven wordt er in Nederland steeds meer geëxperimenteerd in pilots. Zo ook binnen Samen Kansrijk en Gezond. Hoe zorg je ervoor dat je de impact in een wijk of gebied vergroot of een gelukte pilotaanpak kunt herhalen in andere gebieden? Dat onderzocht kennis- en netwerkorganisatie Platform31 in opdracht van het programma. De inzichten én de tips delen we in dit artikel.

Gezond je ding doen: in gesprek met Mathilde Tempelman van gemeente De Fryske Marren

Samen Kansrijk en Gezond doet er alles aan om gezondheidsverschillen in Nederland weg te werken. Maar de problemen zijn groot en ingewikkeld. Waar moet je beginnen? Bij de bewoners zélf, is het devies. ‘We moeten veel beter aansluiting zien te vinden bij de bewoners, door domeinoverstijgend te werken. Ik hoop dat dat over vijf jaar gemeengoed is,’ aldus Mathilde Tempelman van gemeente De Fryske Marren.

De stem van het gezin: ervaringsdeskundigen aan het woord

We gingen in gesprek met drie mensen die hun ervaringsdeskundigheid op dagelijkse basis inzetten binnen ons programma. Wat hebben we al geleerd over het betrekken van de mensen om wie het gaat? Wat zijn do’s en dont’s? Dagmar Niewold, Moska Maqsoodi en Lisette Groeneveld delen hun inzichten met jou.

Lisette Groeneveld en Denise Filippo over het Gezinspanel

Samen Kansrijk en Gezond is gebouwd op de ervaringskennis van gezinnen. Een aantal van hen werkt intensief samen in ons Gezinspanel. Lisette en Denise vertellen je er meer over.

Gaby Rog en Mektouba el Bannouhi over Gezond opgroeien met perspectief in Tilburg

Gaby Rog: ‘Met ons project werken we in twee wijken van Tilburg: Het Zand en Groenewoud.’

Mektouba el Bannouhi: ‘Deze wijken verschillen enorm van elkaar. Wat in de ene wijk werkt zal niet per se werken in de andere. Het mooie is dat je toch heel veel van elkaar kunt leren.’

Katinka en Marcella over Samen Kansrijk en Gezond

‘We hebben geen afgebakend plan. En dat is best spannend.’

Programmaleider Katinka Visscher en voorzitter van het Gezinspanel Marcella van Vloten in gesprek.