Samen Kansrijk en Gezond is begonnen!

Datum

7 oktober 2021

Toekenningen call Gebieden

FNO’s Samen Kansrijk en Gezond gaat samen met gezinnen, professionals en beleidsmakers in drie startgebieden aan de slag. Tot en met 2030 trekken we samen op, leren we van elkaar en gaan we met z’n allen voor een betere ervaren gezondheid van gezinnen in een kwetsbare situatie.

De drie gebieden

Dit zijn de startgebieden van Samen Kansrijk en Gezond:

Tilburg: Gezond opgroeien met perspectief

In twee wijken in Tilburg bouwen we aan een brede gezondheid en gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen, waarbij de behoeftes van kinderen en ouders centraal staan en zij samen met professionals plannen bedenken en uitvoeren.

Leeuwarden: Gezinslab Leeuwarden Oost

Met beter inzicht in de behoefte van gezinnen en het versterken van de sociale basis, worden hulpvragen meer passend op de vraag beantwoord, ervaren gezinnen meer grip op het eigen leven en ontstaat een basis om te werken aan een betere ervaren gezondheid.

Den Haag: Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk

Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk versterken bewoners, informele en professionele organisaties elkaar en werken zij toe naar toegankelijke preventieve hulp, zodat bewoners tijdig passende hulp en ondersteuning ontvangen.