Call 2 Eigen regie en participatie

Door structurele verbetering van eigen regie en/of participatie verbetering kwaliteit van leven

Call 2 Eigen regie en participatie van het programma Klein Geluk is een oproep aan organisaties om subsidie aan te vragen voor het structureel verbeteren van eigen regie en/of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Tot de doelgroep van het programma en deze call rekenen we mensen van alle leeftijden, alle aandoeningen (lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch), in de verschillende woonsituaties. Vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 25 april 14:00 uur kan subsidie aangevraagd worden via de website van FNO.

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over Call 2 Eigen regie en participatie van Klein Geluk.

Documenten Call 2
Tekst-Call-2-eigen-regie-en-participatie.pdf
Format-projectplan-Klein-Geluk-Call-2-Eigen-regie-en-participatie.pdf
Format-begroting-FNO-Klein-Geluk-2019.xlsx

Bij Call 1 eigen regie en participatie toegekende projecten
Samen Rijk
Miracles of Music
Pilot Kiem Theater Training
FLOOR jongerencoaching
Supermarktsafari voor mensen met een LVB
You-write-now!
Ik zie geen steek en heb toch alles gezien!
Buurtcirkel Apeldoorn
MEE Bruggenbouwen Plus

 

Algemeen Programma Klein Geluk 2018-2021

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een langdurige beperking minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde Nederlander. Wij vinden dat een beperking of chronische ziekte een zinvol en waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom levert FNO met het programma Klein Geluk een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit kunnen alle soorten beperkingen zijn, somatisch, lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch. Klik hieronder voor algemene achtergronddocumenten van dit programma.

Algemene documenten programma Klein Geluk
Programmatekst-Klein-Geluk-2018-2021-jan-2019.pdf
Achtergrond-Klein-Geluk-2018-2021.pdf

Logo Klein Geluk

Download hieronder het logo van Klein Geluk.

LOGO_FNO_kleingeluk_CMYK-e1470835324639.jpg