Call 4 Materialen, dagbesteding en evenementen

Download hier de Calltekst van Call 4 Materialen, dagbesteding en evenementen en de formats voor het projectplan (in Word) en de begroting (in Excel):

Calltekst Call 4

Format Projectplan Materialen, dagbesteding en evenementen

Format Begroting

Formats rapportages

Download hier in Word de formats voor de tussen- en eindrapportage Eigen regie en participatie en het format voor de eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen:

Format Eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen

Format Tussenrapportage Eigen regie en participatie

Format Eindrapportage Eigen regie en participatie

Programma Klein Geluk 2018-2021

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een langdurige beperking minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde Nederlander. Wij vinden dat een beperking of chronische ziekte een zinvol en waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom levert FNO met het programma Klein Geluk een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit kunnen alle soorten beperkingen zijn: somatisch, lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch.

Algemene documenten programma Klein Geluk

Lees hier de achtergronddocumenten van het programma:

Programmatekst Klein Geluk 2018-2021
Achtergrond-Klein-Geluk-2018-2021.pdf

Logo Klein Geluk

Download hier het logo van Klein Geluk:

LOGO_FNO_kleingeluk_CMYK-e1470835324639.jpg