Nieuws Zorg én Perspectief Houd mij op de hoogte

Passend onderwijs ook nodig in het hoger onderwijs

19 januari 2018

Het Jongerenpanel is blij met de aandacht in de Tweede Kamer voor goede begeleiding en toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief heeft in aanloop naar het algemeen overleg ‘Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs’ met Kamerleden haar zorgen gedeeld. Kamerleden van de VVD, CDA en PVV vroegen de minister om oplossingen voor betere toegankelijkheid voor jongeren met een chronische aandoening. De partijen zijn het met het Jongerenpanel eens dat het gebrek aan informatie verbeterd moet worden, een warme overdracht noodzakelijk is en dat een zorgcoördinator van belang is in het hoger onderwijs.

Als jongerenpanel vinden we dat passend onderwijs ook hoort op het hoger onderwijs. Wij zien de positieve impact hiervan in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Een belangrijke onderdeel hierin is de essentiële begeleiding door een zorgcoördinator” aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel.

Minister laat onderwijsinstellingen zelf aan zet
Minister Van Engelshoven ziet de goede begeleiding van de jongeren als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs. Zij is nu in gesprek met de koepelorganisaties van het hoger onderwijs over de nieuwe kwaliteitsafspraken en neemt dit mee. De minister is van mening dat hoger onderwijsinstellingen zelf invulling moeten geven aan goede begeleiding. Dat mag met een zorgcoördinator of op een andere manier, aldus de minister. Ook stelt zij extra budget beschikbaar voor een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio’s om de overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs goed te regelen. Het Jongerenpanel zal de komende maanden de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

 

 

Lees verderSluiten

Weer een aantal ZéP-projecten afgerond!

19 januari 2018

Er zijn weer vier van de projecten van het programma Zorg én Perspectief succesvol afgerond. Het betreft de projecten Samen Sterk voor optimale zorg voor kinderen met een hersentumor, Uniek Sporten, 18enzo en Examinering en voorkomen voortijdige uitstroom MBO.  Van alle projecten die afronden binnen het programma ZéP wordt een korte film gemaakt om de kennis en ervaring die is opgedaan te delen. De films van deze projecten staan op You Tube en zijn te vinden via onderstaande links:

Samen Sterk voor optimale zorg voor kinderen met een hersentumor
Uniek Sporten
18enzo
Examinering en voorkomen voortijdige uitstroom MBO

Jongerenpanelleden op 3FM

22 december 2017

Naar aanleiding van de Club van 100 van afgelopen november zijn drie jongeren van het Jongerenpanel geïnterviewd door 3FM. In dit interview blikten de jongeren terug op de bijeenkomst en spraken zij hun wensen uit over hoe zij het onderwijs graag verbeterd zouden willen zien. Zo zou Bente (voorzitter van het panel) graag zien dat er zorgcoördinatoren in alle lagen van het onderwijs aanwezig zijn om mee te denken met jongeren met een chronische aandoening over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun aandoening binnen het onderwijs.

Tim zou graag zien dat kinderen met een chronische aandoening meer samendoen met gezonde leeftijdsgenoten Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samenwerkingen tussen Mytylscholen en ‘normale’ onderwijsinstellingen. Door dingen samen te doen wordt voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de jeugd mét en de jeugd zonder aandoening.

Femke wil graag dat het (hoger) onderwijs meer flexibel wordt door bijvoorbeeld collegegeld per module te betalen in plaats van per jaar. Dit zou het makkelijker maken voor jongeren met een chronische aandoening om hun onderwijs naar hun mogelijkheden in te richten.

Het hele artikel is hier te lezen

Lees verderSluiten

Onderzoek naar effecten van transitiepoli voor diabetespatiënten

15 december 2017

De overgang naar volwassenenzorg verloopt voor diabetespatiënten moeizaam. Uit onderzoek blijkt dat de jeugd met diabetes de overgang van de kinderarts naar de internist waardeert met een 6,8. Een reden voor AnneLoes van Staa om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze transitie soepeler te laten verlopen.

Er blijken namelijk veel dingen te veranderen bij de transitie naar volwassenenzorg. Zo blijkt dat er bij de internist veel minder aandacht wordt besteed aan persoonlijke begeleiding en de nadruk vooral ligt op de metingen. Dit is iets waar veel jongeren aan moeten wennen. Ook blijkt dat steeds meer jongeren met diabetes na de periode onder behandeling van de kinderarts, niet meer onder controle zijn van een arts. Een transitiepoli waar jongeren begeleidt worden in de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg kan deze problemen mogelijk verhelpen.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er drie kernpunten zijn waaraan de transitiepoli zou kunnen bijdragen. allereerst is het van belang dat de kinderartsen en internisten van elkaar weten wat hun behandelmethoden zijn. Ten tweede is van belang dat jongeren en hun ouders voorbereid worden op de volwassenenzorg. Het belangrijkste punt is misschien wel dat de jongere in iedere behandelfase centraal moet staan en de zorg aangepast moet worden naar wat zij belangrijk vinden.

Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier!

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door FNO. Het project Betere transitie bij diabetes is onderdeel van het programma Zorg en Perspectief.

Lees verderSluiten

De tien oplossingen van De Nationale DenkTank 2017: Iedereen perspectief op werk

11 december 2017

Vandaag presenteerde de Nationale Denktank 2017 in het Compagnietheater in Amsterdam de tien oplossingen voor het thema van dit jaar: Iedereen perspectief op werk. Deze tien oplossingen werden dit weekend al onthuld in het NRC: Deze jongeren doen in vier maanden wat ambtenaren niet lukt. Expertdeelnemers aan de Nationale Denktank 2017 én leden van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief: Morena van Oostburg en Rik Nijskens staan ook in dit artikel met foto opgenomen.

FNO is dit jaar themapartner van de Nationale Denktank en er is voor de Zorg én Perspectief doelgroep: jongeren met een chronische aandoening, intensief door de Nationale Denktank nagedacht over perspectief op werk voor deze doelgroep. Onder andere de Talentenmapp is een oplossing die de komende periode zal worden uitgewerkt. De Talentenmapp is een persoonsgebonden wegwijzer voor werkgevers en jongeren met een arbeidsbeperking, met daarin alle voor het werk relevante informatie.

Het Eindrapport Iedereen perspectief op werk is hier te vinden.

Lees verderSluiten

De Transitieroute. Samen jongeren helpen van diploma naar werk

8 december 2017

Iedere jongere moet een zo goed mogelijke overstap kunnen maken van school naar werk. Dat vinden Bertien Houwing (wethouder onderwijs gemeente Amersfoort), Kitty Oirbons (lid College van Bestuur roc Rijn IJssel), en Bente van Oort (voorzitter Jongerenpanel FNO Zorg én Perspectief). Zij praten over de Transitieroute. Een individueel traject voor de student, dat een jaar voor het einde van de mbo-opleiding start en doorloopt tot een jaar na het afronden van de opleiding. Deze route moet leiden tot het behalen van het mbo-diploma en het hebben en behouden van werk.

Lees hier het artikel De Transitieroute. Samen jongeren helpen van diploma naar werk.

Dit driegesprek is deel van een drieluik van interviews die worden gehouden rondom de Club van 100. Eerder verschenen de artikelen:

Lees verderSluiten