Jongerenambassadeur in úw organisatie!

Home Zorg én Perspectief Jongerenambassadeur in úw organisatie!

Jongeren hebben een stem! Ze hebben bijzondere of verfrissende ideeën, nieuwe inzichten of denkrichtingen. Vanuit de PA-academie en FNO Zorg voor Kansen geloven we hier in! Al drie keer organiseerden we gezamenlijk de leergang ‘Jongerenbelang in Beweging’ waarin we jongeren met idealen tussen 18 en 25 jaar opleiden tot belangenbehartigers. Maar dat is wat ons betreft pas het begin! FNO en PA-academie hebben samen het innovatieve project Jongerenambassadeurs opgestart, een pilot in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren denken mee, geven hun visie, zetten hun creativiteit in of geven antwoord op specifieke vragen.

Verrassende inzichten en originele antwoorden!

Jongerenambassadeur in úw organisatie
Jongeren tussen de 15 en 21 jaar krijgen als jongerenambassadeur de mogelijkheid hun stem te laten horen, feedback te geven en hun ervaringen en ideeën in te brengen bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Vooral jongeren die door hun beperking of chronische aandoening tegen drempels oplopen op school, werk of in de zorg willen wij een kans geven. Na aanmelding krijgen deze jongeren een  korte opleiding en matchen wij hen met uw organisatie, waarna zij enkele maanden voor 2 à 4 uur per week meelopen en meedenken met een specifiek project of een gerichte (onderzoeks)vraag. Denk bijvoorbeeld aan: hoe maak ik mijn organisatie aantrekkelijk voor jongeren? Hoe maak ik mijn bedrijf nog meer inclusief? En hoe creëer ik een toekomstgericht beleid? Gedurende het traject hebben de jongeren een vaste persoonlijke coach en u een vast aanspreekpunt. Dus er is weinig extra inspanning van u nodig maar wel met resultaat: verrassende inzichten en originele antwoorden! U maakt kennis met de werknemers van de toekomst, en u heeft een voortrekkersrol als het gaat om jongerenparticipatie.

Jongeren denken mee, geven hun visie, zetten hun creativiteit in of geven antwoord op specifieke vragen.

U maakt kennis met de werknemers van de toekomst.

Maatschappelijke Diensttijd
Om jongeren de kans te geven zich nog meer te ontplooien en betrokken te worden bij de samenleving heeft Kabinet Rutte III de maatschappelijke diensttijd geïntroduceerd. Het project Jongerenambassadeurs is in het kader van de maatschappelijke diensttijd door ZonMw gehonoreerd en zal gebruikt worden om nieuw beleid rond de maatschappelijke diensttijd vorm te geven.

Vooral jongeren die door hun beperking of chronische aandoening tegen drempels oplopen op school, werk of in de zorg willen wij een kans geven.

Meer info?

Wilt u graag meer informatie? Wij komen graag bij uw organisatie langs om het project nader toe te lichten. Aanmelden, vragen of meer informatie ontvangen? Bekijk alvast de website of stuur een e-mail naar Jasmijn Verbeek via jasmijn@jongerenambassadeurs.com.

Stuur een e-mail