Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door hun aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZéP heeft binnen het programma.

Behalve het ondersteunen van projecten heeft ZéP als doel om de thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, om structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

1,3 Miljoen jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, waarvoor intensieve zorg of begeleiding nodig is. Waar elke jongere een eigen weg moet zien te vinden in relaties, sport, school en werk, is dat voor jongeren met een chronische aandoening vaak lastiger.

Door de zorg meer in te richten naar de behoeften van jongeren zelf, en de ontwikkeling die mogelijk is, groeit hun toekomstperspectief.  En dat is nodig, want alle jongeren willen immers meedoen in de maatschappij en zichzelf en hun talenten ontplooien.

Om ervoor te zorgen dat er niet over maar mét jongeren wordt besloten heeft ZéP een Jongerenpanel opgericht. Meer informatie over dit panel vind je hier.

Lees verder over ZéPSluiten

Het Jongerenpanel heeft jou nodig!

Zorg én Perspectief

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief! Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven makkelijker wordt voor jongeren met een chronische aandoening. Het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten maken we samen kleiner.

Doe je mee?

Inclusief onderwijs

Zorg én Perspectief

Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. De verplichting om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven is er. Nu de uitwerking nog.

Lees verder over inclusief onderwijs
De subsidierondes voor ZéP zijn voorbij. Op de hoogte blijven? Nieuwsbrief

Nieuws

Oplossingen van Coalitie-Y goed voor jongeren met een chronische aandoening

13 september 2019

Coalitie-Y, het samenwerkingsverband dat de toenemende druk op jongeren op de politieke agenda zet, brengt vandaag haar jongerenmanifest naar premier Rutte. FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief is blij met dit manifest en ondertekent het van harte. Wij weten dat de druk die jongeren in het algemeen al voelen, nog eens extra geldt voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel onderschrijft dan ook het belang van alle thema’s en actiepunten uit het manifest.

Werk en zorg voor álle jongeren

Veel zaken waar jongeren in deze tijd tegenaan lopen zijn voor jongeren met een chronische aandoening nog een stuk ingewikkelder. We lichten graag twee thema’s uit:

Zekerheid op de arbeidsmarkt

Het Jongerenpanel is al jaren intensief bezig deze zekerheid voor jongeren met een chronische aandoening te vergroten. Het manifest van Coalitie-Y benadrukt de noodzaak van goede basisvoorzieningen voor alle werkenden, onder meer voor arbeidsongeschiktheid. De coalitie wil naar een inclusieve, eerlijke arbeidsmarkt. Femke van Zoggel, voorzitter van het Jongerenpanel onderschrijft dit:

‘Voor jongeren met een chronische aandoening is het nog lastiger om aan een baan met zekerheid te komen. Wij pleiten er daarom voor de voorwaarden voor de no-riskpolis* ook voor hen te laten gelden.’

Toegang tot hulp en zorg

Ook dit punt is uiteraard van groot belang voor de 1,3 miljoen Nederlandse jongeren van 0 tot en met 25 met een chronische aandoening. Coalitie-Y zegt erover:

‘Sommige jongeren hebben wat extra begeleiding nodig. Nu vallen deze jongeren nog te vaak tussen wal en schip, bijvoorbeeld bij de overgang van 18- naar 18+ en door schotten tussen de verschillende vormen van hulp. De voorzieningen voor jongeren moeten op orde zijn: goede jeugdhulp, waarbij jongeren kunnen meepraten over hun eigen behandelplan, geen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, en begeleiding voor kwetsbare jongeren die een plek zoeken op de arbeidsmarkt.’

Hier zet het Jongerenpanel zich ook voortdurend voor in. We ontwikkelen bijvoorbeeld met verschillende partijen een landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in de zorg.

 

Meedenken en meedoen

Het SER Jongerenplatform bracht kort geleden een verkenning uit: ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’. Het platform constateert dat jongeren met een chronische aandoening minder vaak een (voltijd)baan hebben dan andere jongeren. Hun gemiddelde inkomen is dan ook lager. Ook hebben jongeren met een (zichtbare) aandoening geregeld last van vooroordelen op de stage- en arbeidsmarkt. Het aanvragen van een hypotheek gaat vaak ook niet probleemloos: jongeren met een chronische aandoening moeten geregeld langer wachten, betalen hogere premies of worden zelfs geweigerd.

Het SER Jongerenplatform en Coalitie-Y zijn het op veel vlakken met elkaar eens. Ze benoemen allebei de problemen waar jongeren, met en zonder chronische aandoening, nu mee zitten, stellen oplossingen voor en versterken elkaars boodschap.

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief ondertekent vandaag het manifest van Coalitie-Y en denkt en praat graag mee over de stappen die gezet moeten worden om de oplossingen uit het manifest uit te voeren.

 

* De no-riskpolis is looncompensatie voor de werkgever bij ziekte van een werknemer.

Lees verder over het manifest
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Bert Kuipers

Programmaleider

E | bert_kuipers@fondsnutsohra.nl

T | 06 510 459 39

 

Er maatschappelijk toe doen

De rode draad in het werkverleden en de huidige (neven)functies van Bert, is het bijdragen aan activiteiten die er maatschappelijk toe doen. Dat betekent voor Bert: zich verplaatsen in de burger, het kind, de patiënt. Bert wil bijdragen aan een integrale benadering binnen de zorgketen. Door je niet te richten op de beperkingen, maar juist te denken in oplossingen en mogelijkheden. Kwaliteit van leven staat dan centraal, vanuit een holistische visie.

 

Breed netwerk

Karakteristiek voor zijn manier van werken: scherp analyseren, samenwerken, verbinden en een strategische visie. Als orthopedagoog en jurist brengt hij ruime ervaring en een breed netwerk mee binnen het onderwijs en de gezondheidszorg (op het gebied van preventie, jeugd en chronische ziekten), het openbaar bestuur (politiek en beleid, verschillende ministeries en Algemene Rekenkamer) en op het snijvlak van de publieke en private sector (filantropie en farmaceutische zorg). ‘In mijn werk als programmaleider Zorg én Perspectief komen al deze verschillende aspecten mooi samen!’

Lees verderSluiten

Wendy van Hal

Programmasecretaris

E | wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl

T | 06 526 411 82 (bereikbaar ma, di en do)

 

Kansen voor jongeren
Na haar studie Fysiotherapie en Gezondheidswetenschappen werkte Wendy bij GGD Gooi & Vechtstreek en Jongeren Op Gezond Gewicht aan diverse leefstijlprogramma’s voor de jeugd, toegespitst op het onderwijs en de sport. Binnen Zorg én Perspectief krijgt haar kennis en ervaring met programmatisch werken en met het werkveld van onderwijs en sport, alle ruimte.

 

Toekomstperspectief
Een van Wendy’s drijfveren is een bijdrage te leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen, met name van jongeren en hun ouders. ‘Via Zorg én Perspectief zet ik me in voor meer toekomstperspectief voor jongeren met een chronische aandoening. Wat zou het mooi zijn als er geen verschil meer is met gezonde leeftijdgenoten!’

 

Met vragen over Zorg én Perspectief kunt u bij Wendy terecht.

Lees verderSluiten

Rik Nijskens

Programma-ondersteuner

E | zep@fondsnutsohra.nl

T | 06 579 683 10

 

Ervaringsdeskundigheid
Rik begon in 2015 in het Jongerenpanel Zorg én Perspectief. Nu hij is afgestudeerd in Internationaal Leisure Management, kan hij zijn ervaringsdeskundigheid en kennis van de doelgroep goed gebruiken in zijn rol van programma-ondersteuner.

 

Werken aan impact
Rik wil zijn skills inzetten om de positie van jongeren met een chronische aandoening te verbeteren. ‘De meeste kracht put ik uit de bijeenkomsten en gesprekken met de jongeren zelf. Ik vind het mooi om te werken aan impact voor deze jongeren. Hen te verenigen, te vertegenwoordigen en een stem te geven.’

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Prof. dr. Frank J. Snoek (voorzitter)

Hoofd van de afdeling Medische Psychologie van AMC en VU Medisch Centrum

Prof. dr. Chris Visscher

Hoofd Centrum Bewegingswetenschappen UMC Groningen

Drs. Cynthia Vogeler

Senior beleidsmedewerker Per Saldo

Drs. Diana M.J.J. Monissen

Voorzitter raad van bestuur Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Prof. dr. Jan L.L. Kimpen

Senior Vice President en Chief Medical Officer bij Royal Philips

Drs. Cees van Eijk

Eigenaar Advies- en organisatiebureau

Lees meer