Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft het programma het doel om deze thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, teneinde structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Zeker 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening waarvoor intensieve zorg of begeleiding nodig is. Waar elke jongere een eigen weg moet zien te vinden in relaties, sport, school en werk, is dat voor deze groep vaak een stuk lastiger. Door de zorg meer in te richten naar de behoeften van jongeren zelf, en de ontwikkeling die mogelijk is, groeit hun toekomstperspectief.  En dat is nodig, want alle jongeren willen immers meedoen in de maatschappij en zichzelf en hun talenten ontplooien. Om er voor te zorgen dat er niet over maar mét jongeren wordt besloten hoe zij ondersteunt willen worden heeft ZéP een jongerenpanel opgericht, meer informatie over dit panel vindt u hier.

Lees verderSluiten

Jongerenambassadeur in úw organisatie!

Zorg én Perspectief

Jongeren hebben een stem! Ze hebben bijzondere of verfrissende ideeën, nieuwe inzichten of denkrichtingen. FNO en PA-academie hebben samen en het innovatieve project Jongerenambassadeurs opgestart, een pilot in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren denken mee, geven hun visie, zetten hun creativiteit in of geven antwoord op specifieke vragen.

Lees verder

Transitie in zorg

Zorg én Perspectief

Na hun achttiende verjaardag staan jongeren met een chronische aandoening voor een vaak abrupte overgang (transitie) van kinderarts naar arts voor volwassenen. Ouders zijn niet meer bij het gesprek over de behandeling, de nieuwe arts heeft minder tijd in de spreekkamer en jongeren moeten ineens zelf afspraken inplannen, medicijnen aanvragen en hun zorgverzekeraar of ziekenhuis nabellen. Een grote stap waar veel jongeren nog niet klaar voor zijn. Zowel de jongeren zelf als hun zorgverleners geven aan dat het beter kan én moet. Maar dit gaat niet vanzelf. Lees hieronder meer over transitie in zorg en hoe we vanuit ZéP de regie nemen om er samen voor te zorgen dat deze overgang voor alle jongeren in Nederland geleidelijk en gestructureerd verloopt.

Lees meer

Nieuws

De transitie in zorg voor jongeren moet beter door Kwaliteitsstandaard

4 februari 2019

FNO neemt het voortouw in initiëren van Kwaliteitsstandaard voor jongeren met een chronische aandoening

Tussen wal en schip

Ruim 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of taaislijmziekte. Na hun achttiende verjaardag staan ze voor een vaak abrupte overgang (transitie) van kinderarts naar volwassenenarts. Daar gaat het te vaak mis. Ze verdwijnen soms totaal van de zorgradar. FNO heeft de handschoen opgepakt en maakt vandaag bekend te gaan werken aan een landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in zorg. Daartoe is een pledge ondertekend door verschillende organisaties en heeft FNO 200.000 euro aan financiële ondersteuning toegekend.

FNO ontwikkelt deze Kwaliteitsstandaard samen met ervaringsdeskundige jongeren, partners uit beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars. Methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling zal worden verzorgd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS). In het programma om tot de Kwaliteitsstandaard te komen, wordt niet alleen de landelijke norm voor goede transitiezorg omschreven, maar worden ook concrete aanbevelingen, handvatten en een stappenplan opgesteld. Parallel aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard zal in het programma gewerkt worden aan implementatie van ‘best practices’ en geleerde lessen.

Pledge

Met deze pledge beloven de partijen zich vanaf nu samen in te zetten voor een geleidelijke en gestructureerde transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland. Met de ontwikkeling van de landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in zorg als belangrijkste uitkomst. Daarnaast verbinden zij zich met het ondertekenen van de pledge aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’ dat bijdraagt aan een gezonder en vitaler Nederland.

Het moet echt anders

Een veldronde vanuit het FNO-programma Zorg én Perspectief (ZéP) en de urgentie die het Jongerenpanel ZéP aan dit thema gaf, maakten duidelijk dat het echt anders moet rond de transitie in zorg van jongeren in Nederland. Voorzitter van het Jongerenpanel ZéP Bente van Oort zegt hierover: ‘De transitie van kindzorg naar volwassenzorg zou niet verbonden moet zijn aan een bepaalde leeftijd, maar aan de behoefte en keuze van de jongere zelf. Het moet een proces zijn waarin jongeren geleidelijk léren regie te nemen. In een veilige omgeving waar zij zelfstandig kunnen omgaan met hun aandoening.’

Lees hier de pledge en meer informatie over de transitie in zorg
Lees hier de persoonlijke ervaringen van Rik, Lisa en Eline in het online magazine
Lees hier een interview in het AD met panellid Rik Nijskens
Lees hier een interview in het Leidsch Dagblad met panellid Lisa Verberg

Op 1 februari 2019 ondertekenden FNO ZéP en het Jongerenpanel ZéP met diverse partijen een maatschappelijke belofte: de Pledge transitie in zorg. Dit gebeurde in aanwezigheid van Judith Tielen (Tweede Kamerlid VVD) en Henk Smid (voorzitter programma en directeur ZonMw).

 

Ondertekenaars Pledge Transitie in zorg:

NVK, Kind en Ziekenhuis, V&VN, lectoraat Transities in Zorg Hogeschool Rotterdam, MIND, KIMS, Jongerenpanel ZéP en FNO, met ondersteuning van de Patiëntenfederatie

Lees verder
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

08-04-2019

Krachtpatsers: vier jaar Zorg én Perspectief

Op het evenement ‘Krachtpatsers’ op maandag 8 april 2019, gaan we met alle betrokkenen de balans opmaken van vier jaar Zorg én Perspectief. FNO startte dit programma om het verschil in maatschappelijk perspectief te verkleinen tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten. Een programma niet alleen vóór maar ook dóór jongeren: ruim honderd jongeren hielpen ons om van dit programma en de projecten een succes te maken. Dat succes willen we vieren. En hoe kan dit beter dan met een feestelijk en interessant evenement vóór en dóór jongeren en alle andere betrokkenen in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Mis ‘Krachtpatsers’ niet! Meld je hier aan!

En kijk hier voor updates over ‘Krachtpatsers’

Op 8 april laten we zien wat er de afgelopen vier jaar is bereikt aan de hand van het NIVEL-onderzoek naar de impact van ons programma én met ervaringsverhalen van jongeren. We borduren voort op de nieuwe inzichten uit het Verwey-Jonker-onderzoek naar het aantal jongeren met een chronische aandoening en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. We kijken ook naar de toekomst, want we zijn er nog niet. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de positie van jongeren met een chronische aandoening in de zorg, het onderwijs, sport en op het werk te versterken. Nu is het zaak deze thematiek op de maatschappelijke en politieke agenda te houden en nog meer structurele verbeteringen te realiseren.

Lees verderSluiten
11-04-2019

Nederlands Congres Volksgezondheid 2019

NCVGZ 2019 Public Health next step – nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering vindt plaats op donderdag 11 april in Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Meer agenda

Contact

Bert Kuipers

Programmaleider

E | bert_kuipers@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Er maatschappelijk toe doen

De rode draad in het werkverleden en de huidige (neven)functies van Bert, is het bijdragen aan activiteiten die er maatschappelijk toe doen. Dat betekent voor Bert: zich verplaatsen in de burger, het kind, de patiënt. Bert wil bijdragen aan een integrale benadering binnen de zorgketen. Door je niet te richten op de beperkingen, maar juist te denken in oplossingen en mogelijkheden. Kwaliteit van leven staat dan centraal, vanuit een holistische visie.

 

Breed netwerk

Karakteristiek voor zijn manier van werken: scherp analyseren, samenwerken, verbinden en een strategische visie. Als orthopedagoog en jurist brengt hij ruime ervaring en een breed netwerk mee binnen het onderwijs en de gezondheidszorg (op het gebied van preventie, jeugd en chronische ziekten), het openbaar bestuur (politiek en beleid, verschillende ministeries en Algemene Rekenkamer) en op het snijvlak van de publieke en private sector (filantropie en farmaceutische zorg). ‘In mijn werk als programmaleider Zorg én Perspectief komen al deze verschillende aspecten mooi samen!’

Lees verderSluiten

Wendy van Hal

Programmasecretaris

E | wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Kansen voor jongeren
Na haar studie Fysiotherapie en Gezondheidswetenschappen werkte Wendy bij GGD Gooi & Vechtstreek en Jongeren Op Gezond Gewicht aan diverse leefstijlprogramma’s voor de jeugd, toegespitst op het onderwijs en de sport. Binnen Zorg én Perspectief krijgt haar kennis en ervaring met programmatisch werken en met het werkveld van onderwijs en sport, alle ruimte.

 

Toekomstperspectief
Een van Wendy’s drijfveren is een bijdrage te leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen, met name van jongeren en hun ouders. ‘Via Zorg én Perspectief zet ik me in voor meer toekomstperspectief voor jongeren met een chronische aandoening. Wat zou het mooi zijn als er geen verschil meer is met gezonde leeftijdgenoten!’

Met vragen over Zorg én Perspectief kunt u bij Wendy terecht.

Lees verderSluiten

Rik Nijskens

Programma-ondersteuner

E | zep@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

Programmacommissie

Voorzitter: Prof. dr. F.J. Snoek

Hoofd van de afdeling Medische Psychologie van AMC en VU medisch centrum

Prof. dr. C. Visscher

Hoofd Centrum Bewegingswetenschappen UMC Groningen

Mevr. drs. C. Vogeler

Senior beleidsmedewerker Per Saldo

Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen

Voorzitter raad van bestuur Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Prof. dr. J.L.L. Kimpen

Senior Vice President en Chief Medical Officer bij Royal Philips

Drs. C. van Eijk

Eigenaar Advies- en organisatiebureau

Lees meer