Vooronderzoek wijkteams Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Vooronderzoek wijkteams

Over dit project

In de periode van juni t/m september 2016 hebben Vilans en het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een inventarisatie uitgevoerd naar de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een chronische psychische of lichamelijke aandoening in de eigen omgeving. De uitgangsvragen voor deze inventarisatie waren:
• Welke hulp krijgen kinderen en jongeren met een chronische aandoening in de eigen omgeving?
• Hoe werken specialisten en professionals op lokaal niveau met elkaar samen, wat gaat daarin goed en wat kan beter?

Doel van het project

Doel van dit project is om, als eerste stap, vanuit de verschillende perspectieven (gezin en professional) te inventariseren wat de vraagstukken zijn in de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een chronische aandoening in de eigen omgeving.

Looptijd

1 april 2016 - 1 september 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact