foto shake it off

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Shake it off

Over dit project

Het doel van dit project is jongeren met een chronische aandoening in hun kracht zetten. ‘Empower from the inside’: dat wat erin zit eruit halen met focus op wat deze jongeren kunnen, wat hun kracht is en hun sterke punten zijn (competentie). Daarbij een verbinding maken met de buitenwereld, met name met hun leeftijdsgenoten. Zij zijn elkaars peers (verbinding). Dit leidt uiteindelijk tot een sterkere positie van deze jongeren waardoor ze meer invloed hebben op hun eigen leven, geluk en welbevinden (autonomie). Daarbij richt een klankbordgroep zich op maatschappelijke organisaties, lokale en nationale overheid om dit thema te agenderen vanuit de input van de jongeren zelf/van het uitvoeringstraject en worden niet-deelnemende jongeren met een chronische beperking gestimuleerd om deel te nemen aan een jongerenplatform.

Doel van het project

Jongeren met een chronische aandoening krijgen meer invloed op hun eigen leven, geluk en welbevinden, waardoor ze een sterkere positie in de maatschappij krijgen. Shake it Off zet jongeren van het Mytylonderwijs in hun kracht. Ze ontdekken via een op maat gemaakt trainingsprogramma hun sterke punten, en zetten samen met jongeren van het regulier onderwijs hun talenten in om iets goeds te doen voor een ander.

Looptijd

1 april 2015 - 31 december 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact