Samen aan de slag Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Samen aan de slag

Over dit project

In vijf lokale trajecten organiseren werkgroepen plattelandsjongeren, met én zonder chronische aandoening, gezamenlijk diverse activiteiten. Daarmee worden de talenten en vaardigheden van jongeren met een chronische aandoening ontwikkeld en hun sociale netwerk vergroot. De ontwikkelde methodes en activiteiten worden gedeeld met andere jongerenverenigingen.

Doel van het project

‘Samen aan de Slag’ verbindt plattelandsjongeren en jongeren met een chronische beperking door gezamenlijk activiteiten te organiseren en dit structureel in te bedden, waardoor jongeren met een chronische beperking op sociaal domein kunnen participeren in de maatschappij.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 januari 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact