Op Koers Online Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Op Koers Online

Over dit project

In de Op Koers Online cursussen deelden jongeren (12–18 jaar) met een chronische ziekte ervaringen en leren ze omgaan met de lastige situaties rondom hun ziekte. Ook voor ouders (van kinderen van 0–18 jaar) zijn er aparte groepscursussen. In dit project werd door middel van een gerandomiseerde studie, waarbij meerdere ziekenhuizen samenwerken, getoetst of deze groepscursussen een gunstig effect hebben op het psychosociale welbevinden van jongeren en ouders.

Doel van het project

Het doel van het project was de effectiviteit te onderzoeken van twee online cursussen; een cursus voor jongeren met een chronische ziekte (12-18 jaar) en een cursus voor ouders van kinderen en jongeren met een chronische ziekte (0-18 jaar), In de cursussen deelden deelnemers ervaringen en leerden ze vaardigheden die hen helpen omgaan met hun ziekte of de ziekte van hun kind.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Emma Kinderziekenhuis (EKZ)

Projectleider

Prof. Dr. Marta Grootenhuis