Onderwijs dat past! Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-15 jaar

Onderwijs dat past!

Doel van het project

Onderwijs dat past is gericht op het vergroten van de onderwijskansen voor en de talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een chronische aandoening op school. We willen dit doen door praktische handvatten, tips en suggesties op te halen om een succesvolle schoolloopbaan te bevorderen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Wat ze daarbij belangrijk vinden, waar ze behoefe aan hebben en wat volgens hen beter kan. Dee informatie willen we breed verspreiden via een interactieve webstie. Daarop komen o.a. zes korte inspirerende videoverhalen van jongeren (en hun ouders).

Over dit project

In dit project wordt in beeld gebracht hoe leerlingen met een chronische aandoening (en hun ouders) hun schoolloopbaan ervaren, wat ze belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, en waar ze tegen aan lopen. Niet hun aandoening maar hun kracht en ambitie staan daarbij centraal. Een aantal
jongeren vertelt hun verhaal in een videoportret ter inspiratie voor andere jongeren, hun ouders en onderwijsprofessionals. Zo helpen jongeren elkaar om zelf betere keuzes te kunnen maken in hun schoolloopbaan en kunnen zij zelf aangeven aan welke (praktische) ondersteuning zij behoefte hebben vanuit school en/of samenwerkingsverband. Dit alles om de sociale participatie van deze
groep kinderen en jongeren te bevorderen. De videoportretten worden geïntegreerd in een interactieve site. Een plek waarop jongeren ervaringen, tips, goede voorbeelden kunnen uitwisselen. Op de site wordt een live webinar voor kinderen en jongeren georganiseerd en wordt een e-learningmodule voor professionals aangeboden, mede gebaseerd op de ‘lessen’ uit de videoportretten. Het doel is om oplossingen en/of handvatten die voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening werken of hebben gewerkt voor een grote groep jongeren, ouder en professionals beschikbaar te maken. Via een platform waarop jongeren – ook zonder chronische aandoening – elkaar tot steun kunnen zijn.

Looptijd

1 maart 2017 - 1 maart 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Updates

We brengen in beeld hoe leerlingen met een chronische aandoening (en hun ouders) hun school van PO naar VO doorlopen. Wat ze daarbij belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, waar ze tegen aan lopen en wat volgens hen beter kan.
Het is de bedoeling dat eind 2017 www.onderwijs-dat-past.nl live gaat! Een interactieve plek waarop jongeren ervaringen, tips, goede voorbeelden e.d. kunnen uitwisselen over hun schoolloopbaan. We willen vooral ruimte geven aan suggesties en oplossingen die werken of hebben gewerkt bij het volgen van onderwijs. We willen dit voor een grote groep jongeren beschikbaar maken. Zo kunnen jongeren elkaar helpen.
Op het platform komen een aantal korte video’s die we met een professionele filmer maken. Deze persoonlijke verhalen zijn bedoeld als inspiratiebron én informatiebron voor andere jongeren en hun ouders bij maken van opleidingskeuzes en lastige situaties die ze in hun schoolloopbaan tegen komen. Verder gaan we op het platform een live event uitzending voor ‘lotgenoten’ organiseren waarin jongeren direct hun verhalen kunnen delen en kunnen reageren op ervaringen van anderen.