foto ervaringscentrum

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

ECJP: Ervaringscentrum ‘Jong Perspectief’

Over dit project

Ervaringskennis is een onderkend en gewaardeerd onderdeel van beleids- en behandelingskeuzes. Het Ervaringscentrum ‘Jong Perspectief’ (ECJP) richt zich op het verzamelen en ontsluiten van niet-wetenschappelijke (ervarings) kennis rondom chronische aandoeningen bij jongeren tot 25 jaar. Met als doel om deze jongeren van elkaar te laten leren, en dat hun ervaringskennis wordt meegenomen in onderzoek, zorg en beleid. Vanuit een holistische benadering van het verschil in maatschappelijk perspectief met gezonde leeftijdsgenoten, waarbij niet de beperking maar juist de ontwikkeling van jongeren met een chronische aandoening centraal staat, is er immers niet alleen behoefte aan kwalitatief goede en toegankelijke kennis over de problematiek maar juist ook aan ervaringsdeskundigheid van deze jongeren zelf. Het ECJP voorziet in onderlinge uitwisseling van die expertise, op geaggregeerd niveau.

http://www.ecjp.nl

Doel van het project

Het ECJP richt zich op het verzamelen en ontsluiten van niet-wetenschappelijke (ervarings)kennis rondom chronische aandoeningen bij jongeren van 0-25 jaar. Om de jongeren van elkaar te laten leren, en zodat hun ervaringskennis wordt meegenomen in onderzoek, zorg en beleid.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

ECJP

Projectleider

ECJP