Nieuw programma Jongeren INC

Datum

16 december 2019

Nieuw programma Jongeren INC

Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, gaat op 1 januari 2020 van start. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving.

Keihard nodig

In Nederland leven 1,3 miljoen jongeren (0 t/m 25 jaar) met een chronische aandoening. Een deel van hen kan niet meedoen naar wens en vermogen. Deze jongeren gaan bijvoorbeeld te weinig of helemaal niet naar school, vinden geen werk, worden gepest of zijn eenzaam. En dat terwijl jongeren keihard nodig zijn in onze samenleving. Met het programma Jongeren INC streeft FNO naar gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening. Zodat de talenten van deze honderdduizenden jongeren ook benut worden.

Jongeren INC is een vervolg op het programma Zorg én Perspectief en gebruikt de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Kijk voor uitgebreide informatie over Jongeren INC op de pagina Jongeren INC.