Landelijke Actieweek Thuiszitters

Datum

3 juni 2019

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Te vaak krijgt het Jongerenpanel Zorg én Perspectief signalen van jongeren dat zij tegen drempels in het onderwijs aanlopen. Soms betekent dit zelfs dat jongeren moeten stoppen met school en thuis komen te zitten. Dat móet veranderen. Vandaag start de Landelijke Actieweek Thuiszitters met de Thuiszitterstop op het Ministerie van OCW. Het Jongerenpanel ZeP schreef, met andere organisaties, een position paper waarin we verschillende oplossingen bepleitten.

Mogelijkheden

Zorgcoördinatoren en docenten zijn op scholen vaak het aanspreekpunt voor jongeren met een chronische aandoening. Helaas blijkt kennis en ook begrip in de praktijk vaak te ontbreken. De zorgcoördinatoren zijn niet of onregelmatig aanwezig. Dit maakt het voor jongeren met een chronische aandoening lastig om de informatie en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Terwijl thuiszitten voorkómen kan worden door de (maatwerk)mogelijkheden binnen het onderwijs helderder te maken en meer bekendheid te geven.

Informatie en communicatie

Jongeren zelf worden te weinig gehoord, wat wel zou moeten volgens het Kinderrechtenverdrag. Beleidsmakers zouden meer moeten communiceren met de mensen om wie het gaat en actief toezicht moeten houden op de informatievoorziening. Het Jongerenpanel pleit er ook voor dat jongeren met een chronische aandoening gehoord worden in het debat rondom thuiszitters. Deze jongeren hebben de ervaringsdeskundigheid en kunnen daardoor inzicht geven in drempels én mogelijke oplossingen. Zij verdienen een structurele plek aan tafel. Nothing about us, without us!

Voorbeeldfunctie

Scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Als de school inclusief is, zal de samenleving dat ook worden. Dit betekent dat diversiteit in de klas gestimuleerd moet worden. Gelukkig zijn er in Nederland al goede initiatieven die zich inzetten om het aantal thuiszitters terug te dringen en te voorkomen, bijvoorbeeld In1school en de Transitieroute.

Met de Landelijke Actieweek Thuiszitters zetten we in op structurele aandacht met, door en voor jongeren die thuis zijn komen te zitten. De komende maanden gaan we verder in gesprek over hoe we thuiszitten in de toekomst kunnen voorkomen.

Lees hier onze position paper ‘Kansrijk onderwijs voor élke leerling’.

Kijk hier voor meer informatie over de Actieweek.

Luister hier de podcast van Arie Slob over thuiszitters, mét Bente van Oort van het Jongerenpanel.