Jongeren met een beperking van opleiding naar werk Header

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Transitieroute

Resultaten

Het project heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor Transitieroutes. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk. Vijf scholen nemen deel aan een regionale pilot om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk transitieroutes voor de doelgroep het beste vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in praktijk zijn.

Over dit project

Duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar vaak nog onvoldoende te vinden. De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan van jongeren met een beperking. In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren. Een samenvatting van het project vind u hier.

Looptijd

1 september 2016 - 31 mei 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

KBA Nijmegen

Projectleider

Ton Eimers