Defence for children Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Defence for children

Over dit project

Het project Defence for Children wil laten zien dat inclusief onderwijs mogelijk is. Samen met kinderen, jongeren, enkele inclusieve scholen en andere deskundigen maken we kennis, ervaringen en goede voorbeelden van inclusief primair onderwijs beschikbaar voor alle scholen, wijkteams en gemeenten in Nederland. We organiseren hiertoe regionale bijeenkomsten, workshops of masterclasses. De beschikbare kennis en ervaringen over inclusief onderwijs worden vertaald naar praktische handreikingen en een concreet stappenplan voor alle scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen. Dit project is onderdeel van het programma Onderwijs van Defence for Children, dat mede mogelijk wordt gemaakt door NSGK.

Looptijd

1 maart 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact