Jongerentop Thuiszitters

Datum

4 juni 2019

Jongerentop Thuiszitters

Bente van Oort, Femke van Zoggel en Lauren Sluiter van Jongerenpanel ZeP waren op maandag 3 juni aanwezig bij de Jongerentop Thuiszitters op het Ministerie van OCW. De Jongerentop vormde de aftrap van de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Ervaringsverhalen

Met een kunsttentoonstelling opende Erik Gerritsen van het Ministerie van VWS de middag. De Jongerentop was, anders dan in voorgaande jaren, georganiseerd door jongeren zelf. Zij hadden ervaringsverhalen verzameld rondom het thema thuiszitten. Armbandjes, tevredenheidspeilingen, kunstprojecten én een position paper met ‘best practices’ waren het resultaat.

Thuiszitten tegengaan

Na de opening gingen jongeren en professionals met elkaar in gesprek over wat nodig is om thuiszitten tegen te gaan. Deze inzichten werden gedeeld met het publiek. Hierna werd een kaart geïntroduceerd waarmee scholen aan jongeren kunnen laten weten dat er tijdens hun afwezigheid aan hen gedacht wordt. De middag eindigde met een borrel.

Jongeren in woord en beeld

Het was een inspirerende en creatieve middag vóór jongeren, dóór jongeren. Er waren volop ‘Jongeren in woord en beeld’, zoals het motto van de Landelijke Actieweek Thuiszitters dit jaar luidt.

Lauren Sluiter, Jongerenpanel Zorg én Perspectief