Jongeren INC: gehonoreerde initiatieven call Perspectiefaanpak en call Werk

Datum

31 maart 2020

Jongeren INC: gehonoreerde initiatieven call Perspectiefaanpak en call Werk

Met het programma Jongeren INC willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving: jongeren met een chronische aandoening doen mee naar wens en vermogen. We gaan partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van jongeren zelf.

Jongeren INC heeft twee programmalijnen:

 • De perspectiefaanpak werkt aan de individuele kansen en belemmeringen bij jongeren.
 • De systeemaanpak werkt aan het oplossen van systeemdrempels.

Call Perspectiefaanpak

De call Perspectiefaanpak heeft geleid tot samenwerking met een heel mooi initiatief: het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) gaat met hun doorbraakmethode actieonderzoek doen voor zestig jongeren met een chronische aandoening. Het IPW gaat mét de jongeren kijken naar problemen op alle leefgebieden, die hen ervan weerhouden naar wens en vermogen mee te doen in de samenleving. Hiermee identificeren we de drempels waar de jongeren tegenaan lopen en zoeken we naar oplossingen.

Call Werk

De call Werk is onderdeel van de programmalijn Systeemaanpak, want een inclusieve samenleving moet het nieuwe normaal worden, zeker ook op de arbeidsmarkt. Uit de call honoreren we drie mooie initiatieven:

 1. De vliegroute naar werk
  Stichting 180 en YoungCapital matchen jongeren met een lichamelijke aandoening met werk dat bij hen past. Deze jongeren kunnen ervaring opdoen binnen verschillende banen, branches en bedrijven. Zij krijgen tevens ondersteuning op andere gebieden waar zij problemen ervaren.
 2. Buzinezzclub
  Buzinezzclub begeleidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met een bewezen model naar opleiding, werk of onderneming. De organisatie met lokale, zelforganiserende vestigingen, schaalt op met ondersteuning van Jongeren INC. De clubs breiden hun impactmeting uit en bouwen hiermee aan nieuwe financieringsmogelijkheden.
 3. Samen op weg naar een duurzame arbeidsmarkt
  Stichting Studeren en Werken op Maat verbindt zich aan nóg meer inclusieve werkgevers om te komen tot meer baankansen voor jongeren met een beperking en meer structurele inkomsten door partnerships met deze werkgevers.