Inclusief actieonderzoek ‘Jong geleerd’ van start

Datum

11 januari 2021

Leren van keuzes en werkzame elementen programma Jongeren INC

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Rotterdam (HR) gaan van start met het actieonderzoek ‘Jong Geleerd’. Samen met jongeren en andere belanghebbenden onderzoeken zij het FNO-programma Jongeren INC. Een programma dat wordt gedreven door de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Gedurende het actieonderzoek Jong geleerd worden gemaakte keuzes in het programma strategisch aangescherpt en werkzame elementen beschreven voor toekomstige programma’s.

In januari en februari wordt het onderzoeksplan verder uitgewerkt in samenwerking met jongeren en andere belanghebbenden. Het onderzoek gaat in maart 2021 van start en loopt tot april 2024. Projectleiding ligt bij Lineke van Hal (associate lector Arbeid & Gezondheid aan de HAN). Het onderzoeksteam bestaat verder uit Mieke Cardol (lector Disability Studies aan de HR), Ilse Tamrouti (docentonderzoeker aan de HAN) en Eva Wingelaar-Loomans (senior onderzoeker aan de HR).

In het actieonderzoek Jong geleerd leren we met elkaar door te:

  1. Observeren: wat gebeurt er allemaal in het programma en in de levens van jongeren?
  2. Denken: wat valt daarin op en wat vinden we daarvan?
  3. Doen: hoe kunnen deze nieuwe inzichten toegepast worden in het programma?
  4. Evalueren: wat leren we hiervan en welke nieuwe vragen roept dit op?

In al deze fasen worden creatieve werkvormen ingezet en wordt steeds samengewerkt met jongeren met een chronische aandoening via Stichting JongPIT en studentonderzoekers.
Voor de uitvoering van het actieonderzoek ontvangen HAN en HR subsidie van FNO.

Kijk hier voor meer informatie over Jong geleerd of neem contact op met projectleider Lineke van Hal.