Femke zet zich in voor Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Home Gezonde Toekomst Dichterbij Femke zet zich in voor Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Er wordt druk aan fietsen gesleuteld op de Ambachtenwerkplaats. Femke Boerkamp vertelt dat ze bij Piëzo als doel hebben om mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Voor de een is dat deelnemen aan activiteiten, voor de ander vrijwilligerswerk, weer een ander helpen we om aan een opleiding te beginnen. We kijken wat ieders talent en ontwikkelbehoefte is en hoe we ze het beste kunnen ondersteunen daarin. We noemen dit de PiëzoMethodiek.’  

Dit verhaal is onderdeel van een dubbelportret over het project Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.

Ze leren niet alleen een vak, de sociale context er omheen is minstens zo belangrijk

‘Het is zo mooi te zien hoe de vrijwilligers hun kracht vinden’ 

Op de Ambachtenwerkplaats leren mensen een ambacht: fietsen en kleding repareren, houtbewerking. Maar ze leren niet alleen een vak, de sociale context er omheen is minstens zo belangrijk. ‘Als het druk is in de fietsenwerkplaats en iemand wil dat zijn fiets nú gemaakt wordt, dan is het belangrijk dat je weet hoe je met zo’n klant om moet gaan. Onze voorman Julio heeft daar een soort zesde zintuig voor, hij leert het de andere jongens.’  

Zelf een band plakken

De zelfredzaamheid reikt verder dan de muren van Piëzo. ‘Julio begeleidt de andere vrijwilligers, maar ook de klanten. Sommige klanten zien we twee, drie keer per week terugkomen. We leren hen hoe ze zelf dat moertje kunnen aandraaien, zelf een band kunnen plakken.’ 

We leren hen hoe ze zelf dat moertje kunnen aandraaien, zelf een band kunnen plakken.

Julio is een grote motivator voor de andere vrijwilligers

Sportprogramma

Femke vertelt dat ze bij Piëzo merkten dat veel vrijwilligers en deelnemers een behoorlijk ongezonde levensstijl hadden: roken, drinken, ongezond eten, weinig bewegen. ‘Julio is supersportief, die zei: “Kunnen we daar niet iets mee?” We hebben toen samen met Zoetermeer Samen Sterk en Gezond een sportprogramma opgezet om mensen vanuit de Ambachtenwerkplaats wat meer aan het bewegen te krijgen.’ 

Sporten kan ook leuk zijn

’s Ochtends was er voorlichting over bijvoorbeeld gezonde voeding en omgaan met stress. Tussendoor was er een gezonde lunch en ’s middags werd er gesport. Femke: ‘We wilden laten zien dat sporten ook leuk kan zijn. Spelletjes spelen, badmintonnen, we hebben eens een waterballongevecht gehouden. Julio is daarin een grote motivator voor de andere vrijwilligers. Ze kijken tegen hem op, als hij komt, dan komen zij ook wel. Zelfs de minst sportieve mensen hebben staan meebewegen.’ 

Overleggen

Femke heeft echt een vertrouwensband opgebouwd met Julio, vertelt ze. ‘We overleggen vaak even: deze persoon wil dit graag, wat denk jij? Als ik er niet ben dan vertrouw ik de boel aan hem toe. Het is zo mooi om te zien hoe Julio maar ook de andere vrijwilligers zich ontwikkelen, hun kracht vinden. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren vind ik heel bijzonder.’ 

 

Het is zo mooi om te zien hoe Julio maar ook de andere vrijwilligers zich ontwikkelen, hun kracht vinden

Over het project Samen sterk en gezond 

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren in Zoetermeer met een laag sociaaleconomische positie, dat is de gedachte achter Samen Sterk en Gezond. Door psychosociale stressfactoren weg te nemen en cognitieve- en bewegingsvaardigheden aan te leren worden gezonde gewoonten en gezond gedrag eigen gemaakt binnen het gezin. 

Lees het verhaal van Julio

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om meer zichtbaar te maken wat de projecten doen van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we 7 projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project wordt één professional en één of twee gezinnen of bewoners geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij