Jantinette begeleidde 25 gezinnen voor Supporter van Elkaar, een experimenteel project van FC Twente Scoren in de wijk. Een team ondersteunt de gezinnen om stappen te maken op het gebied van gezondheid en maatschappelijke participatie.

Wat maakt het tot een succes

Er is een aantal factoren dat het project tot een succes maakt, geeft Jantinette aan. ‘Als eerste: sport als middel. Door samen te sporten hebben de gezinnen plezier met elkaar en vergeten ze even hun zorgen, wat ze energie geeft om met hun toekomst bezig te zijn.’ Na een paar weken worden persoonlijke doelen opgesteld.

De tweede succesfactor: gun mensen de tijd die ze nodig hebben. Jantinette denkt geregeld: Hé dit zou wel eens iets voor hem of haar kunnen zijn. ‘Maar ik begin er pas over als ik denk dat zij eraan toe zijn. En dan kan het nog weken duren voor ze een stap zetten. Maar áls ze dat doen, zijn ze intrinsiek gemotiveerd en is een verandering veel duurzamer.’

Ergens bij horen, dat is zó belangrijk.

Succesfactor: de groep

De groep is de derde succesfactor, geeft Jantinette aan. ‘Ze luisteren naar elkaar, motiveren elkaar. Ergens bij horen, dat is zó belangrijk.’ De samenwerkingsvorm is ook belangrijk. ‘Supporter van Elkaar is een co-creatie van FC Twente Scoren in de wijk en het ROC van Twente. Ook werken we altijd binnen de structuur van de gemeente en de wijk, en in een nauwe samenwerking met diverse organisaties uit Enschede.’

Vaak houdt Jantinette contact met de gezinnen. ‘Dan zie ik iemand na een jaar weer terug en dan geven ze aan dat het project echt een start was van een nieuw leven. Als ik dat hoor, dan kan mijn dag niet meer stuk.’

De stappen die mensen zetten

Jantinette staat iedere keer weer te kijken van de stappen die mensen zetten. ‘Als je kijkt naar de situatie van Monique en Bart eind vorig jaar en waar ze nu staan: allebei aan de slag met hun gezondheid én op weg naar werk.’ Wat haar raakte was de rol die ze kon spelen in het contact tussen Monique en haar ex, de vader van de kinderen. Jantinette: ‘We hebben daar lang over gesproken samen. Dat hielp Monique erg om de onderhandelingen over een omgangsregeling rustig in te gaan. Sinds die tijd is er lucht gekomen in het contact én in Moniques hoofd. Zo kreeg ze ruimte om na te denken over werk.’

Jantinette ziet hoe belangrijk het is voor ouders dat het goed gaat met hun kinderen. Eén moment staat haar nog speciaal bij. ‘Sandra vertelde dat er tijdens de sporttraining iets bijzonders was gebeurd. Ze zag dat de trainer van FC Twente haar zoon Wesley omarmde, dat er een connectie was. Voor Wesley is dat bijzonder, hij vertrouwt mensen niet zo snel. De trainer zag potentie in haar zoon als atletiekbeoefenaar. Toen Sandra dat vertelde, voelde ik haar emotie. Dat raakte me. Wat een lieve moeder ben je toch, dacht ik, en wat heb je dit verdiend.’

Het project: Supporter van elkaar

In het project Supporter van elkaar ‘adopteert’ FC Twente gezinnen in een kwetsbare situatie in Enschede. Door het versterken van de competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, werken de gezinsleden aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie. Zo krijgen ze meer regie over hun toekomst.

Lees ook het verhaal van Sandra en Wesley

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om zichtbaarder te maken wat de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we een aantal projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project worden een professional en een of twee gezinnen geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij