Supporter van elkaar Header

Supporter van elkaar

Over dit project

Supporter betekent naast aanhang van een club ook elkaar steunen. Een steunpilaar zijn, omzien naar elkaar. Dit is precies wat FC Twente belangrijk vindt. In dit project ‘adopteert’ de club minimaal tachtig kwetsbare gezinnen in Enschede die moeten leven van een uitkering. Samen werken zij aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie.

Meer regie
Door het versterken van hun competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, krijgen de gezinsleden de regie over hun toekomst meer in eigen handen. De voetballers, trainers en andere bekende sleutelfiguren spelen een belangrijke rol in dit traject. Bij de motivatie van de gezinnen en in het stimuleren van een positief gevoel.

Gezondheid en participatie
Veertig gezinnen in Enschede-Zuid en veertig gezinnen in Enschede-Oost volgen het programma van acht maanden. Zij werken bijvoorbeeld aan hun (fysieke) gezondheid, cognitief functioneren, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijke participatie. De meeste nadruk ligt op gezondheid en participatie, maar in samenhang met de andere aspecten.
Er vinden activiteiten plaats bij sportverenigingen, in het wijkcentrum, in het stadion en trainingscentrum van FC Twente. De invulling van het programma staat in grote lijnen vast, maar zal aangescherpt worden door gesprekken met de partners en een betreffende gezinnen.

Doel van het project

Het doel is om gezinnen in Enschede, samen met de voetbalclub FC Twente, te begeleiden en de toeleiding naar een grote hoeveelheid interventies op het gebied van positieve gezondheid te verbeteren.

Looptijd

1 februari 2017 - 30 augustus 2019

Projectlocatie

Enschede

1
Enschede

Contact

Organisatie

Stichting FC Twente, scoren in de wijk

Projectleider

Laura Hofte

Volg ons