Zelf stappen zetten

De maandagen staan in het teken van sport en spel met de kinderen. Ze leren allemaal nieuwe sporten kennen: ‘We zijn gaan squashen, hebben atletiek en padel gedaan,’ vertelt Monique. ‘Maar we doen ook lekker gek met elkaar; ouwehoeren, stoeien. Voor de kinderen is het zo’n leuke ervaring.’

Op dinsdag gaan de volwassenen in een groep met elkaar aan de slag: er zijn lezingen en workshops, ze bespreken hun persoonlijke doelen en de stappen die ze hebben gezet. Die doelen hebben ze aan het begin van het traject opgesteld. Monique en Bart wilden allebei weer aan het werk gaan. Ook wilde Monique graag afvallen. Het project gaf ze de motivatie om zelf stappen te zetten. Monique: ‘Het helpt heel erg dat je elke week je ervaringen kan bespreken, vragen kan stellen, dat je steun en tips krijgt, van zowel de begeleiders als de groep.’ Bart: ‘Er worden allerlei ideeën uitgewisseld. Je blijkt iets te weten wat andere mensen niet weten, en zij hebben weer tips voor jou. Zo kun je elkaar helpen.’

Je doet het zelf, maar wel met ondersteuning.

Over dat drempeltje heen

Bart vertelt dat vooral één gastspreker hem inspireerde. ‘Oud-scheidsrechter Eric Braamhaar kwam langs en zei: “Durf je dromen na te jagen. Je moet zelf actie ondernemen, niemand anders doet het voor je.” Niet lang daarna kreeg ik een vacature doorgestuurd van een vriend van mij. Ik probeer het gewoon, dacht ik. Toen ben ik daar gaan praten.’ Ook Monique heeft stappen gemaakt op werkgebied; binnenkort begint ze met een reïntegratietraject. Ook is ze samen met een diëtist met haar gezondheid bezig.

Beter in je vel zitten

Het project heeft Monique en Bart op veel vlakken geholpen. Om stappen te zetten richting hun doelen, maar vooral om weer beter in hun vel te zitten. Monique: ‘Je doet het zelf, maar wel met ondersteuning. Dat kan je vaak net over dat drempeltje heen helpen. Ik heb geleerd op mezelf te vertrouwen. Een ommezwaai voor mij was het moment dat we een presentatieworkshop kregen. Voor een groep praten, daar heb ik altijd veel moeite mee gehad. Nu dacht ik: Dat kan ik wel. Met de juiste hulp kan je dat echt bereiken.’

Het project: Supporter van elkaar

In het project Supporter van elkaar ‘adopteert’ FC Twente gezinnen in een kwetsbare situatie in Enschede. Door het versterken van de competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, werken de gezinsleden aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie. Zo krijgen ze meer regie over hun toekomst.

Lees ook het verhaal van begeleider Jantinette

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om zichtbaarder te maken wat de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we een aantal projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project worden een professional en een of twee gezinnen geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij