‘Ik moest mijn oude ik loslaten.’ Het was een heftige periode, maar het heeft Joan wel sterker gemaakt. ‘Het leerde me dat hoe donker het leven ook is, je altijd een weg kunt vinden. Maar daar moet je wel voor openstaan. Dat probeer ik ook aan de jongeren in de buurt mee te geven.’

Zelf meedoen

Op het jongerencentrum waar Joan werkt vroeg iemand van het project KEIGAAF of zij nog kinderen en ouders kende die aan de activiteiten mee konden doen. ‘Omdat mijn dochter en ik ook niet de slanksten zijn, wilde ik eigenlijk zelf wel meedoen,’ vertelt ze. ‘Het is nooit verkeerd extra handvatten te krijgen.’ Haar dochter startte met het beweegprogramma en Joan zelf volgde bij Leonie de cursus van acht weken.

Weten wat je nodig hebt

Ze leerden bijvoorbeeld over de Schijf van Vijf. ‘Dan zie je dat je bepaalde stoffen toch mist. Nu weet ik wat je allemaal nodig hebt en hoeveel. In plaats van veel aardappelen en vlees eten we nu meer groenten.’ ‘Vooral komkommer en tomaten,’ vult haar dochter aan. Zij doet drie keer in de week aan thaiboksen. Het is belangrijk voor een kind om te sporten, vindt Joan. Trots laat ze een filmpje van haar dochter in de ring zien. ‘Ze vecht alleen tegen jongens, want van meisjes wint ze alleen maar.’

Sleutel

Het belangrijkste wat Joan heeft meegekregen uit de cursus is dat ze zich bewuster is geworden van wat belangrijk is voor haar kinderen. ‘Ik weet nu beter waar ik sta en wat ik moet doen. Je bent echt geen slechte moeder als je het even niet weet of hulp vraagt.’ Ook is ze gemotiveerd om iets te doen met haar gewicht. Sinds de cursus loopt Joan meer. ‘Als ik naar school ga, loop ik nog een rondje extra. Ik vind het leuk en voel me er goed bij. Als ik ervoor ga, gaan mijn kinderen vanzelf met me mee. Ik ben toch de sleutel hier: als ik goed in mijn vel zit, zitten zij het ook.’

Je bent echt geen slechte moeder als je het even niet weet of hulp vraagt.

Over het project KEIGAAF

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten. De verwachting is dat kinderen binnen twee jaar gezonder en fitter zijn en minder overgewicht hebben.

Lees ook het verhaal van trainer Leonie

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om zichtbaarder te maken wat de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we een aantal projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project worden een professional en een of twee gezinnen geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Gezonde Toekomst Dichterbij