Elke organisatie heeft een projectteam, bij Sherpa zitten daar drie begeleiders en drie ervaringsdeskundigen in. ‘We wilden met ouders samenwerken om er samen achter te komen wat aanspreekt en motiveert. We hebben zowel rokende ouders als niet-rokende ouders erbij betrokken. Zij zorgen ervoor dat het project blijft aansluiten bij de behoeften van andere LVB-ouders.’

Motiverende gespreksvoering

De begeleiders worden getraind in motiverende gespreksvoering en passen dat toe in gesprekken met hun cliënten. Inge: ‘We richten ons op de motivatie en niet op het probleem. In plaats van te vragen: wat is het probleem, vragen we: waarom zou je het anders willen? We onderzoeken wat het effect is van deze manier van gespreksvoering op motivatie en rookgedrag van ouders.’

Naast de positieve benadering is voor Inge de kracht van het project ook de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen. ‘Hun input is het uitgangspunt. De ervaringsdeskundigen denken mee en zo leren wij van ze. En zij krijgen ook inzicht in wat wel en niet werkt voor henzelf. Zo willen we hun gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid vergroten.’ Het is een mooie manier van samenwerken tussen begeleiders en ervaringsdeskundigen. ‘Vaak denken hulpverleners heel goed te weten hoe het zit, maar blijken ze veel te kunnen leren van cliënten. Iedereen is gelijk in de groep, iedereen heeft wat te vertellen, iedereen kan wat doen.’

De ervaringsdeskundigen denken mee en zo leren wij van ze.

Kind aan huis

Nichaima is een van de ervaringsdeskundigen die meedoet in het projectteam. ‘Zij heeft gerookt, is al een tijd gestopt en kan daar heel goed over vertellen,’ vertelt Inge. ‘Ook kan ze goed luisteren en het positieve zien in mensen. We dachten: die energie kunnen we goed gebruiken. Ze is inmiddels kind aan huis in ons kantoor, het is zo mooi om te zien hoe goed het haar doet om mee te doen aan de projectgroep. Ik zie dat ze echt in haar kracht komt. Ze geeft haar ideeën, voelt zich niet geremd om mee te praten met de begeleiders. Dat vind ik heel bijzonder om te zien.’

Inge wordt blij van het project. ‘Ik vind dit een van de kersen op de taart van mijn werk. Doelen behalen met gesprekstechnieken en methodieken is natuurlijk mooi. Maar zien hoe goed het mensen doet om mee te doen, hoe Nichaima zit te stralen, dat is het mooiste.’

Over het project: Gezonde Omgeving

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak gezondheidsachterstanden. In het project Gezonde Omgeving werken Cordaan, ‘s Heerenloo, Sherpa en Vilans samen aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op het stoppen met roken. De kracht van het project is de ervaringsdeskundigheid van ouders, die als uitgangspunt dient, en de integrale aanpak, waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt.

Het verhaal van ervaringsdeskundige Nichaima

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om zichtbaarder te maken wat de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we een aantal projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project worden een professional en een of twee gezinnen geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Foto: Frank Penders

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij