'Sfeer en samenwerking zijn de basis.'

Denise: Ik merk dat twee nieuwe mensen erbij echt iets doet voor de groepsdynamiek. Het zou mooi zijn als we het nieuwe jaar met zes mensen kunnen starten. Ik ben altijd van tien stappen vooruit en jij Lisette, bent juist van eerst even kijken en één stap tegelijk, toch? We houden elkaar mooi in balans. In 2023 willen we tot maximaal vijftien panelleden gaan. Het moet behapbaar blijven. Je kunt ook niet te snel gaan met een hele groep nieuwe mensen, want dan ben je ze kwijt.

Lisette: Ja, wat mij betreft zijn sfeer en samenwerking de basis als je als groep iets wil doen. Als wij in Nederland het systeem willen veranderen, onder andere hoe we met elkaar omgaan, dan moeten we bij onszelf beginnen. Soms moet je het dan inderdaad iets rustiger aanpakken en eerst kijken naar: wie zijn wij, willen we hetzelfde? En dan komt de volgende stap.

Denise: We zijn op zoek naar een extra duo-voorzitter. Niet alleen voor de hoeveelheid werk, ook voor het sparren. Dus daar gaan we voor zorgen. Als al die randvoorwaarden aanwezig zijn, kunnen we echt groeien en ook inhoudelijk sterker worden.

Leefwereld

Denise: Ik kijk uit naar de periode waarin het panel staat en we echt aan de slag kunnen. In de politiek, in de media of dat we filmpjes gaan maken.

Lisette: Dat is wat we willen inderdaad: bewustwording creëren door de verhalen van het panel te vertellen. Hoe zij het zien, waar ze tegenaan lopen en ook wat zij denken dat zou helpen. We willen ze meer betrekken dan één bijeenkomst in de maand en de subsidieaanvragen beoordelen. Hoewel dat ook enorm belangrijk is.

Denise: Het programmateam staat daarbij in de coulissen. Als er licht bij geschenen moet worden, schijnen we licht bij. Als er een decor naar beneden moet, doen we dat. We zorgen ervoor dat de omstandigheden in de gebieden in het land en voor het gezinspanel optimaal zijn. Zodat zij kunnen doen wat nodig is om onze droom te bereiken.

Het panel is de vertaalslag. We hebben het vaak over ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’ en daar waar dat schuurt. Zij zijn de ogen, oren én monden van de leefwereld. Zij kunnen vertalen wat er in die wereld gebeurt. Naar het programmateam en ook in de politiek en in de media.

'Het panel is de vertaalslag.'

Mensbeeld

Lisette: Het begrip ‘mensbeeld’ roept bij mij altijd veel op. Daar moet iets gebeuren. Meer gelijkwaardigheid en ook meer begrip en minder veroordeling van mensen die in financiële problemen komen.

Denise: Mensen zeggen: ‘In Nederland is toch werk zat?’ Dan denk ik: je realiseert je niet dat niet iedereen mee kan doen en dat de druk van het werkende leven enorm groot is.

Lisette: En dat er omstandigheden zijn waardoor het niet lukt: als je aan het overleven bent. Financiële stress veroorzaakt zoveel in je brein. Dan is er helemaal geen ruimte om een studie op te pakken of werk te zoeken. Omdat je dagenlang bezig bent met: hoe knoop ik de eindjes aan elkaar? Of de zorgen houden je wakker. Ik denk dat er meer begrip kan komen bij mensen door meer te weten over elkaar.

Ontwikkelen

Lisette: We willen met de mensen in het Gezinspanel in gesprek over wat hun motivatie was om bij het panel te komen. Dat is het leuke aan nieuwe mensen; dat je daar weer opnieuw naar kijkt. Want dat wij alleen maar opleggen: dit is waar wij jullie voor willen gebruiken, dat is niet de bedoeling.

Denise: We zouden het heel mooi vinden als als er een win-winsituatie ontstaat. Dus dat wij niet alleen aan het panel van alles vragen, maar dat we ook ondersteunen met waar ze zich in willen ontwikkelen. Er kan bijvoorbeeld iemand zijn die zegt: ‘Ik wil graag leren hoe ik mijn verhaal nog beter kan vertellen, want als de kans komt wil ik met de minister aan tafel zitten.’

Inclusief

Lisette: We zijn druk bezig met werven: hoe dan? Ik heb er van alles over gelezen en ook zelf bedacht: hoe zou ik benaderd willen worden? Deze groep mensen is lastig te bereiken. Via via blijkt een goeie optie. En ook naar plekken toegaan. De gebieden in, dat sowieso. Maar het moet wel praktisch haalbaar zijn. Als je in Leeuwarden woont kan het lastig zijn om een keer in de maand naar Amsterdam te komen. Maar ik denk dat persoonlijk contact wel de sleutel is.

Denise: We kunnen misschien ook een filmpje maken van wat we doen.

Lisette: Ook denk ik dat een geprinte flyer goed werkt, want niet iedereen is digitaal vaardig.

Denise: We willen inclusief zijn. ‘Wees de verandering die je teweeg wil brengen.’ Als wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving dan moeten we daar ook zelf voor zorgen. Omdat subsidieaanvragen soms best ingewikkeld zijn om te begrijpen, zoeken we daarom ook naar nieuwe vormen van beoordelen. Zo kwamen meerdere organisaties laatst online over hun aanvraag vertellen en kon het panel vragen stellen. Dat is een veel leukere vorm dan het op papier te krijgen.

Persoonlijk contact is de sleutel.

Duidelijkheid

Denise: Het is iedere keer de uitdaging dat wij niet teveel bedenken hoe dingen eruit moeten zien. En tegelijkertijd moeten we het panel ook niet teveel bevragen, want dan worden ze misschien overvraagd.

Lisette: Ja, duidelijkheid is belangrijk. Dat hebben ze ook teruggegeven: ‘Wat is de bedoeling, wat is het plan?’

Denise: Wij willen als programma steeds zoveel mogelijk aansluiten bij de mensen zelf. Maar je merkt dat sommige mensen in bepaalde periodes helemaal niet kunnen denken over: wat wil ik precies? Daar heb je rust voor nodig en zekerheid. Dus wij moeten zorgen dat we een duidelijke richting hebben en dat we daarbínnen iedere keer de vraag stellen: ‘Zou je het zo of zo willen, of heb je een ander idee?’

Lisette: Toen ik begon in deze functie had ik ook behoefte aan duidelijkheid: ‘Ja maar, wat zijn mijn taken dan?’ Die mocht ik zelf vormgeven. ‘Hartstikke leuk, toch? Spannend!’ Ja, het klinkt leuk. Maar beginnen met werken was voor mij überhaupt een ding. Ik kan me goed voorstellen dat panelleden dat ook hebben. Dat ze niet helemaal in het diepe gegooid willen worden van: ‘Nou, zeggen jullie het maar!’ Dat werkt niet.

Denise: Ik denk dat ik van nature meer ben van: ik wil veel ruimte. Maar, deels door jouw invloed Lisette, ben ik de kant opgegaan van: ik wil ook wat structuur.

Kinderen

Denise: Naast de moeders en vaders in het Gezinspanel willen we in 2023 ook aan de slag met basisschoolkinderen. We gaan op scholen ophalen hoe kinderen tegen bepaalde vraagstukken aankijken. Misschien dat we zelfs een soort jeugdpanel kunnen vormen.

Lisette: Een frisse blik: ik denk dat ze heel nieuwe ideeën kunnen geven. Kinderen stellen vaak goede vragen. En ze zeggen wat veel volwassenen alleen maar denken.

Meedoen?

Wil je ook meedoen met het Gezinspanel? Of ken je iemand die wil meedoen?

Mail of bel met met Denise Filippo: 06 – 408 283 88 of Lisette Groeneveld: 06 820 981 38.

Meer over het Gezinspanel?