Programmatekst

De programmatekst van Samen Kansrijk en Gezond is geschreven begin 2021. Sindsdien hebben we al heel wat geleerd en daarom aangepast. Bekijk dus ook onze leermomenten!

Programmacommissie

Patty Zuidhoek (voorzitter)
Directeur Zakelijke Relaties bij Triodos Nederland

Stef Kremers
Hoogleraar Gezondheidsbevordering bij Maastricht University

Yvette Koense
Senior beleidsadviseur bij de Landelijke Huisartsen Vereniging

Jasper Snoek
Directeur Impact Investing bij Fair Capital Partners

Ellen van der Vorst
Strategisch adviseur sociaal domein

Soler Berk
Kwartiermaker bij Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Logo Samen Kansrijk en Gezond

Download hier het logo van Samen Kansrijk en Gezond:

Logo Samen Kansrijk en Gezond (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.

Andere fondsen

Past jouw project(idee) net niet bij dit programma? We verwijzen je graag door:

Samen Kansrijk en Gezond bouwt voort op inzichten uit: