Strip 2

Strip 1

Het aanvraagproces

Tijdens de eerste call van Samen Kansrijk en Gezond kregen we 49 aanvragen binnen. Daarvan hebben we er 3 kunnen toekennen. Mooie voorstellen waar we erg blij mee zijn. Maar we vonden wel: zoveel afwijzen is zonde. Voor de aanvragers, want een aanvraag schrijven kost veel tijd. Maar ook voor ons programma: misten we niet veel mooie initiatieven door de manier waarop aanvragen ingediend konden worden? Daarom hebben we besloten om het aanvraagproces te veranderen.

Een beetje van jezelf en een beetje van…

Hoe konden we het proces verbeteren? Hoe bereiken we een balans tussen vasthouden aan ons programma en meebewegen met wat gebieden nodig hebben? Hoe zorgen we dat aanvragers minder tijd kwijt zijn aan het vertalen van hun plannen naar ons programma en meer tijd overhouden om te dóen?

Hierover gingen we in gesprek met vijftien van de afgewezen gebieden en met nieuwe initiatieven. We leerden steeds meer over wat écht speelt in een gebied en op welke manieren samenwerking waardevol kan zijn voor beide partners: gebied en programma.

Meer eigenheid en geen deadlines

Wat doen we vanaf nu anders? Om beter passende aanvragen te krijgen hebben we geen aanvraagvoorwaarden toegevoegd, maar juist geschrapt. Gebieden geven we voortaan meer ruimte om hun eigenheid in te brengen en dichter bij hun context te blijven. Zo hopen we dat er meer mooie, vernieuwende initiatieven ontstaan of zich ontwikkelen, binnen onze kernwaarden.

We experimenteren met een écht open call. Deze is nu continu open tot 2027. Zonder tussentijdse deadlines. Dit betekent dat gebieden een aanvraag kunnen doen op het moment dat zíj er klaar voor zijn. We denken dat hiermee initiatieven naar voren komen die op hun eigen moment de urgentie voelen om met ons samen te werken.

Omdat het ook persoonlijk is

Een tien jaar lange samenwerking vraagt om ontmoeting. De allerbelangrijkste verandering is dan ook dat we vanaf nu áltijd eerst persoonlijk contact hebben voordat gebieden een aanvraag kunnen doen. Om te verkennen: wat is er nodig? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

We merken dat dit veel initiatieven rust geeft. De druk van de deadline is weg en we bespreken eerlijk en diepgaand hoe we elkaar kunnen versterken in een tempo dat past. We horen van potentiële aanvragers dat alleen al het in gesprek gaan fijn en leerzaam is (en dat geldt ook voor ons).

Als we er allebei een aanvraag in zien, wordt de volgende stap gezet. Een definitieve toekenning van subsidie is daarmee niet gegarandeerd. We denken echter dat de kans groter is. En als dit in de praktijk niet zo blijkt te zijn dan gaan we weer terug naar het proces.

Wil je ook met ons in gesprek? We zijn enorm benieuwd naar jouw plannen! Als we bij elkaar passen en de timing is goed gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Samen aan de bak, want er is meer dan genoeg te doen!

Mail of bel Katinka: katinka.visscher@fnozorgvoorkansen.nl – 06-145 363 37

Ervaringsdeskundigheid

In de ggz wordt al langer gewerkt met ervaringsdeskundigen, maar daarbuiten is het benutten en actief inzetten van ervaring nog in ontwikkeling. Vanuit de gebieden, maar zeker ook in ons eigen team, komen we er steeds meer achter hoeveel vragen er leven rond dit thema:

  • Wat is precies ervaringsdeskundigheid?
  • Kun je ervaring inzetten zonder ervaringsdeskundige te zijn?
  • Wat is ervaringskennis?

Er zijn veel antwoorden mogelijk. Er blijken namelijk verschillende beelden over ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis te bestaan. We blijven daarom de komende tijd nieuwsgierig naar de verschillende antwoorden op deze vragen. We hopen dat we hierdoor gezamenlijk taal ontwikkelen waardoor we elkaar nog sneller gaan begrijpen en nog sneller kunnen doen wat nodig is.