Het waarom van de oproep Gezinnen aan zet!

Uit de gebieden waarmee we samenwerken horen we regelmatig terug dat het in de praktijk nog best ingewikkeld is om de mensen om wie het gaat echt te betrekken. Om de ideeën of initiatieven van bewoners echt de ruimte te geven. Binnen Samen Kansrijk en Gezond vinden we het belangrijk om ook deze, vaak kleinere initiatieven, die dicht bij gezinnen staan te steunen, én aandacht te hebben voor projecten buiten ‘onze’ gebieden. Op basis van dit inzicht schreven we daarom, samen met ons Gezinspanel, de oproep Gezinnen aan zet! We bieden hiermee een kleiner subsidiebedrag en/of kennis, lobby en communicatie voor projecten die de stem van gezinnen in buurt, wijk of dorp versterken.

Voor ons programma is dit een nieuwe manier van werken, omdat we ons tot nu toe juist richtten op langdurige en veelomvattende steun aan grote samenwerkingsverbanden. Maar onze verwachting is dat deze twee vormen van investeren en ondersteunen elkaar aanvullen. En dat deze vormen, juist samen, bijdragen aan het doel van ons programma: meer ervaren gezondheid voor gezinnen in kwetsbare situaties. We hopen met deze oproep nieuwe kennis op te doen over het betrekken van bewoners, die wij en anderen weer kunnen toepassen in de gebieden.

Strip 5

Klik op de strip voor een grotere afbeelding.

Reflectie

De klok en de tijd

Tijd nemen om even stil te staan. Alleen of met je team. Om te ervaren of je op de goede weg bent of wellicht een ander pad zou moeten inslaan. Doe je de dingen die nodig zijn en vooral ook wilt doen? En levert dat ook het gewenste resultaat?

Velen van ons zullen de afgelopen weken tijdens hun vakantie en de rustige periode meer tijd hebben gehad voor reflectie. Dan ontstaan ook vaak gedachten over je werk en over de toekomst.

Het team van Samen Kansrijk en Gezond heeft vlak voor de vakantie ook even stilgestaan en met elkaar gesproken over de afgelopen periode. Zitten we op de goede weg? Waar moeten we bijsturen? Maar ook: wat hebben we al voor elkaar gekregen? Een waardevol moment waar in de waan van de dag vaak geen tijd voor is. Want tijd kent twee gezichten.

Kairos en Chronos

De Griekse mythologie noemt ze Kairos en Chronos, waarbij Chronos staat voor de meetbare tijd op de klok, en Kairos voor de innerlijke tijdsbeleving van aandacht, rust en concentratie. We hebben ze beiden nodig. Zonder Chronos zou de samenleving een nogal slordig geheel worden, maar Kairos hebben we nodig om ideeën op te doen en nieuwe inzichten te krijgen. En die krijg je nou eenmaal vaker als je dagdroomt of de tijd uit het oog verliest. Kairos biedt ons ingrediënten die ontzettend hard nodig zijn om veranderingen te realiseren.

Het belang hiervan kwam ook terug tijdens de landelijke Samen Kansrijk en Gezond Dag in Utrecht op 31 mei 2022, maar het is in de praktijk vaak moeilijk om Kairos-momenten te hebben. Daarom zetten wij in op een najaar waarin Chronos en Kairos in balans zijn. Zodat we de tijd kunnen nemen voor belangrijke gesprekken met bewoners in de wijk, stil kunnen staan als dat nodig is en juist versnellen waar dat kan.

Hoe zorg jij voor balans tussen Kairos en Chronos?

Strip 4

Klik op de strip voor een grotere afbeelding.

Strip 3

Klik op de strip voor een grotere afbeelding.

Strip 2

Klik op de strip voor een grotere afbeelding.

Strip 1

Klik op de strip voor een grotere afbeelding.

Het aanvraagproces

Tijdens de eerste call van Samen Kansrijk en Gezond kregen we 49 aanvragen binnen. Daarvan hebben we er 3 kunnen toekennen. Mooie voorstellen waar we erg blij mee zijn. Maar we vonden wel: zoveel afwijzen is zonde. Voor de aanvragers, want een aanvraag schrijven kost veel tijd. Maar ook voor ons programma: misten we niet veel mooie initiatieven door de manier waarop aanvragen ingediend konden worden? Daarom hebben we besloten om het aanvraagproces te veranderen.

Een beetje van jezelf en een beetje van…

Hoe konden we het proces verbeteren? Hoe bereiken we een balans tussen vasthouden aan ons programma en meebewegen met wat gebieden in het land nodig hebben? Hoe zorgen we dat aanvragers minder tijd kwijt zijn aan het vertalen van hun plannen naar ons programma en meer tijd overhouden om te dóen?

Hierover gingen we in gesprek met vijftien van de afgewezen gebieden en met nieuwe initiatieven. We leerden steeds meer over wat écht speelt in een gebied en op welke manieren samenwerking waardevol kan zijn voor beide partners: gebied en programma.

Meer eigenheid en geen deadlines

Wat doen we vanaf nu anders? Om beter passende aanvragen te krijgen hebben we geen aanvraagvoorwaarden toegevoegd, maar juist geschrapt. Gebieden geven we voortaan meer ruimte om hun eigenheid in te brengen en dichter bij zichzelf te blijven. Zo hopen we dat er meer mooie, vernieuwende initiatieven ontstaan of zich ontwikkelen, binnen onze kernwaarden.

We experimenteren met een écht open call. Deze is nu open tot 2027. Zonder tussentijdse deadlines. Dit betekent dat gebieden een aanvraag kunnen doen op het moment dat zíj er klaar voor zijn. We denken dat hiermee initiatieven naar voren komen die op hun eigen moment het belang voelen om met ons samen te werken.

Omdat het ook persoonlijk is

Een tien jaar lange samenwerking vraagt om ontmoeting. De allerbelangrijkste verandering is dan ook dat we vanaf nu áltijd eerst persoonlijk contact hebben voordat gebieden een aanvraag kunnen doen. Om te verkennen: wat is er nodig? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

We merken dat dit veel initiatieven rust geeft. De druk van de deadline is weg en we bespreken eerlijk en diepgaand hoe we elkaar kunnen versterken in een tempo dat past. We horen van potentiële aanvragers dat alleen al het in gesprek gaan fijn en leerzaam is. En dat geldt ook voor ons.

Als we er allebei een aanvraag in zien, wordt de volgende stap gezet. Een toekenning van subsidie is daarmee niet gegarandeerd. We denken echter dat de kans groter is. En als het in de praktijk niet zo blijkt te zijn, dan gaan we weer kijken naar dit proces.

Wil je ook met ons in gesprek? We zijn enorm benieuwd naar jouw plannen!

Mail of bel Katinka: katinka.visscher@fnozorgvoorkansen.nl – 06-145 363 37

Ervaringsdeskundigheid

In de ggz wordt al langer gewerkt met ervaringsdeskundigen, maar daarbuiten is het inzetten van ervaring nog in ontwikkeling. Vanuit de gebieden in het land en zeker ook in ons eigen team, komen we er steeds meer achter hoeveel vragen er leven rond dit thema:

  • Wat is precies ervaringsdeskundigheid?
  • Kun je ervaring inzetten zonder ervaringsdeskundige te zijn?
  • Wat is ervaringskennis?

Er zijn veel antwoorden mogelijk. Er blijken namelijk verschillende beelden over ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis te bestaan. We blijven daarom de komende tijd nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen. We hopen dat we hierdoor een gezamenlijke taal ontwikkelen, waardoor we elkaar nog beter gaan begrijpen en nog sneller kunnen doen wat nodig is.