Oudere migranten op weg naar meer veerkracht

Over dit project

Het doel van dit project is het, samen met oudere migranten, ontwikkelen van een interventie die gericht is op het versterken dan wel behouden van hun veerkracht.
De beproefde en veelgebruikte methodiek van ‘Intervention Mapping’ vormt de leidraad voor de ontwikkeling en evaluatie van het interventieprogramma. We gaan kijken welke determinanten een rol spelen bij de veerkracht van oudere migranten. Daarbij onderzoeken we hoe de veerkracht van migrantenouderen kan worden gestimuleerd, hervonden dan wel behouden.
Vervolgens testen we de ontwikkelde aanpak bij een diverse groep migranten, bestaande uit voormalige vluchtelingen (Afghaanse ouderen) en arbeidsmigranten (Marokkaanse ouderen). Voor het bereik, werving en participatie van ouderen werken we nauw samen met lokale en landelijke organisaties van migranten. Na evaluatie van de aanpak, beschrijven we de methodiek in een handleiding voor een breder publiek/potentiele gebruikers. Deze combinatie van methodiek en (wetenschappelijke) kennis zal resulteren in een goed onderbouwd interventieprogramma dat uiteindelijk ook door anderen kan worden geimplementeerd.

Doel van het project

Dit project heeft de volgende einddoelen:
1. Minimaal 25 oudere migranten met Afghaanse en Marokkaanse achtergrond hebben mee gewerkt aan het co-creatie proces.
2. Minimaal 10 (migranten) vrijwilligers hebben geparticipeerd in het interventieprogramma.
3. Bereik en participatie van minimaal 75 oudere Marokkaanse en Afghaanse mannen en vrouwen; vast te sellen aan de hand van de registraties
4. Verbetering van veerkracht vaststellen middels een relevante opgestelde vragenlijst gebaseerd op bestaande (gevalideerde) instrumenten. Deze vragenlijst wordt vóór en na afloop van het programma afgenomen.
5. Hoog waarderingscijfer (? 7,5) voor het programma door de deelnemers, vrijwilligers en docenten; te bepalen middels evaluatievragen over de aanpak na afloop programma.
6. Deelnemers krijgen inzicht in bevorderende determinanten over veerkracht, stellen doelen op, maken plannen en durven keuzes te maken die bijdragen tot het versterken dan wel behouden van hun veerkracht. Deze aspecten worden a.d.h.v. een groepsgesprek na afloop van het project geïnventariseerd.
7. Beschrijving van de methodiek in de handleiding voor een breder publiek/potentiele gebruikers.

Looptijd

1 september 2017 - 1 november 2018

Projectlocatie

Amsterdam
Nederland

1
Amsterdam
Nederland

Contact