De resultaten van Meer Veerkracht, Langer Thuis

Video: Adriaan de Koning, Studio Stanley

Programma-evaluatie

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019) wilden we alleenstaande ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

Onderzoeksinstituut Nivel voerde in opdracht van FNO een programma-evaluatie uit. Uit dit onderzoek kwam onder andere het volgende:

  • Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.
  • Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht.
  • Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer.
  • Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

Bekijk het Nivel-onderzoek (PDF)

FNO realiseerde een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten. Ouderen namen deel op grote schaal, werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkte.

Producten

Benieuwd naar de opbrengsten van het programma? Bekijk of download hier de producten van Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Infographic

Bekijk de resultaten van vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis in de infographic:

Interview

Hoe was het, vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis en waar staan we nu? Lees het interview met Corine van Maar, programmaleider, en Hanneke Marcelis, programmasecretaris.

Naar het interview

Resultatenboekje

Lees onze resultaten in ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis: Hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen’ (PDF)

Lees het resultatenboekje

Factsheets

In drie factsheets vind je praktische tips voor je eigen project voor en met ouderen. Download ze hier (PDF):

 

Tips uit de praktijk voor projecten voor en van ouderen

Download deze factsheet

Tips uit de praktijk voor projecten met ouderen

Download deze factsheet

 

Tips uit de praktijk voor projecten van en met ouderen met een migratieachtergrond

Download deze factsheet

Nivel-rapport

Wil je meer? Lees dan het Nivel-rapport ‘Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis’ (PDF) en de bijbehorende tabellen (PDF).

Projecten

Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis werden 126 initiatieven gefinancierd. Vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding van succesvolle interventies, altijd met een breed draagvlak onder de ouderen om wie het ging. Ze bestonden voor, maar vooral ook mét ouderen.

Lees over alle projecten in dit boekje (pdf)

Laat je inspireren door Game, Eet, Match

De toekomst

De afgelopen jaren zijn leerzaam en inspirerend geweest door de veelzijdigheid van de projecten en de vele betrokken ouderen, vrijwilligers en professionals. Er is een schat aan ervaring en kennis opgedaan en heel wat in beweging gezet.

We willen deze beweging versterken en verduurzamen. Daarom richten we ons in 2020 op het verder verspreiden van de geleerde lessen, succesvolle aanpakken en mooie voorbeelden van bewegen en meedoen, zodat anderen hiervan kunnen profiteren en zich geïnspireerd voelen om ook aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel dat zo veel mogelijk ouderen op een prettige manier thuis kunnen leven.

Heb je vragen of ideeën over Meer Veerkracht, Langer Thuis? Neem contact met ons op!

Mail of bel met programmaleider Corine van Maar: 06 – 216 595 59 of corine.vanmaar@fnozorgvoorkansen.nl

De beweging verduurzamen

Contact

Corine van Maar

Programmaleider

06 216 595 59

corine.vanmaar@fnozorgvoorkansen.nl