leerdamse ouderen voor elkaar Foto

Leerdamse ouderen voor elkaar

Over dit project

Het project Leerdamse ouderen voor elkaar is gedurende twee jaar in de gemeente Leerdam uitgevoerd. Het project was erop gericht om ouderen te ondersteunen bij het uitbreiden van hun eigen netwerk. De ouderen werden op verschillende manieren benaderd, via de krant, uitnodigingen die huis aan huis werden verspreid en via informatie van professionele organisaties. De aanvankelijke aanpak was dat de projectleiding trekkers/vitale ouderen vond die in de eigen omgeving andere ouderen erbij betrokken zodat er een eigen zelfhulpgroep gevormd kon worden. Ouderen konden binnen deze koffiegroepen elkaar ondersteunen bij praktische zaken.  Daarbij ontstond een uitbreiding van het sociale netwerk. Gaandeweg heeft  het project echter haar doelen moeten bijstellen omdat er te weinig respons kwam van de ouderen  en trekkers te weinig in staat bleken de groepen te vormen. In plaats van het vormen van zelfstandige zelfhulpgroepen werd meer ingezet op het creëren van een soort community, ouderen werden uitgenodigd voor gezellige bijeenkomsten, uitjes en andere activiteiten. Hiervoor was steeds ruime belangstelling en de groep leerde elkaar op een vrijblijvende manier kennen. Deze vorm zal worden voortgezet door een groepje ouderen die door de welzijnsorganisatie Samen Doen als burgerinitiatief  zal worden ondersteund.

Doel van het project

150 alleenstaande ouderen deel laten nemen een zelfhulpgroep, met in elke groep een trekker die tevens als wijkhulp optreedt voor een bredere doelgroep alleenstaande ouderen. De wijkhulp heeft een signaleringsfunctie.

Looptijd

1 september 2015 - 1 oktober 2017

Projectlocatie

Leerdam, Nederland

1
Leerdam, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Dienstwerk

Projectleider

Dianne Nicolai