logo_dagendoen_def

Dag!enDoen!

Over dit project

Dagelijks rolt bij 100 ouderen een digitale nieuwsbrief op de tablet binnen die aangeeft wat men die dag zou kunnen doen: Dag, wat gaat u vandaag Doen?
Met een druk op de knop meldt men zich die dag nog voor een activiteit aan en wordt vervoer daarbij geregeld. Met een twintigtal organisaties zijn samenwerkingen aan gegaan om informatie via de regiefunctie bij de oudere te krijgen. Deze regiefunctie stuurt ook het vervoer aan. De regiefunctie zorgt ook voor de informatie van de doelgroep naar de organisaties toe en is de spil in het web.

Doel van het project

De projectdoelen zijn:
• 100 eenzame/geïsoleerde ouderen die 50% meer deelnemen aan sociale- en beweegactiviteiten
• Regiefunctie die informatie samenvoegt en zorgt voor passend duurzaam vervoer
• 100 tablets met dagelijks up to date nieuws en uitbreiding met gewenste functies
• Een flexibel duurzaam vervoersplan dat snel inzetbaar is
• Een uitrol baar project dat (via de OVKK) in diverse kleine kernen opgezet kan worden

Looptijd

1 september 2017 - 1 oktober 2018