Baarsjes SeniorenFit Header

Baarsjes SeniorenFit

Doel van het project

Het doel van dit project is het bevorderen van gezondheid en sociale veerkracht van senioren.

Over dit project

Het doel is om minimaal vijftig alleen- en thuiswonende 65+ers met fysieke beperking(en), die nog niet of onvoldoende bewegen in de wijk De Baarsjes, meer te laten bewegen en tevens hun sociale netwerk te vergroten. Reeds actieve senioren denken en helpen actief mee binnen dit project. Via een gratis gezondheidsconsult door een specialist ouderengeneeskunde en een uitvoerig gesprek volgt er een persoonlijk beweeg- en leefstijladvies. Dit gesprek sluit aan op de ideeën over positieve gezondheid. In overleg met de deelnemers worden er verschillende beweegmogelijkheden en/of andere gezondheidsbevorderende oplossingen aangeboden. Na zes maanden bewegen wordt tijdens een evaluatieconsult bekeken of er verbetering is in hun gezondheid, zoals ze die zelf ervaren. Ook de objectief gemeten eventuele veranderingen in fitheid worden in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat onderdelen van dit consult door de eerste lijn worden overgenomen. Tegelijkertijd wordt er actief gekeken wat er nog nodig is aan beweegopties op buurtniveau in nauw overleg met de doelgroep zelf en uitgaande van hun eigen behoeftes en ervaringen.

Looptijd

10 juni 2016 - 10 december 2017

Activiteiten

Activiteit 1)
Motiverende Gezondheidsconsults aan huis voor 50 alleenwonende 65+ers, die nog niet voldoende bewegen, meer mensen wil ontmoeten in De Baarsjes

Tijdsperiode: vanaf half september tot december 2017.

Doel: Via het gezondheidsconsult worden de deelnemers actief betrokken bij hun gezondheid, fitheid, balans en leefstijl. Ook wordt er in overleg gekeken naar behoeftes, aanbod en verbeterpunten. Na zes maanden wordt er nogmaals gekeken hoe het gaat via dezelfde methodiek.

Activiteit 2)
Nieuwe laagdrempelige beweegopties op buurtniveau in overleg met de seniorendoelgroep zelf, zowel de nieuwe als al actieve senioren leveren input.

Tijdsperiode: vanaf september 2016 tot december 2017.

Doel: Op maat en naar behoefte aanvullen en/of aanpassen van het reeds bestaande aanbod in De Baarsjes

Activiteit 3)
Informeel seniorenfitnetwerk – Diverse reeds actieve senioren denken en helpen actief mee met het project t/m eind december 2017.

Projectlocatie

Amsterdam, Wijk De Baarsjes Stadsdeel, West Gemeente Amsterdam

1
Amsterdam, Wijk De Baarsjes Stadsdeel, West Gemeente Amsterdam

Contact

Organisatie

Familysupporters

Projectleider

Corrine Kramer

Volg ons